OCHRANA SÍTĚ PŘED PŘEPĚTÍM

Samozřejmě, že by se to stávat nemělo, jenže čert nikdy nespí, a jednou k tomu dojít může. Najednou se objeví v rozvodné síti napěťová špička, a naše citlivá elektronická zařízení mohou odkráčet do věčných lovišť. Přesto, že k tomu může dojít jen velice vzácně (třeba při bouřce), je jistější se předem ochránit – kdo je připraven, toho nic nepřekvapí.

Jednou z jednodušších metod ochrany je použití tak zvaného VARISTORU, je to součástka s nelineární voltampérovou charakteristikou. Při zvýšení napětí nad určenou mez se jeho vnitřní odpor prudce zmenšuje. Při normálním napětí v síti jím prakticky žádný proud neprotéká. Jakmile ale stoupne napětí nad danou hranici, představuje zkrat a „vyhodí“ jistič v zásuvkovém okruhu. Při tom se může stát, že varistor bude zničen, ale jeho cena oproti ceně ostatních elektronických zařízení v bytě je zanedbatelná.

V tomto případě byl použit varistor S10K275 firmy EPCOS, zakoupený u firmy GM Electronic za cenu 6Kč s DPH. Jeho značení vyjadřuje –

S – diskový varistor

10 – průměr disku v mm

K

275 – maximální střídavé napětí ve voltech, kdy ještě nedochází k průrazu.

Jeho maximální špičkový proud je krátkodobě 2 500 ampér, zájemcům doporučuji datasheet na adrese http://www.gme.cz/_dokumentace/dokumenty/115/115-568/dsh.115-568.1.pdf

Jak je vidět na obrázku, varistor je zabudován do zástrčky, kterou zasuneme do zásuvky pokud možno nejblíže ke vstupu rozvodu do bytu. Samozřejmě je možné jej zabudovat přímo do zásuvky, ale to lze doporučit pouze osobám znalým, hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. V radiokroužku jsme měli tyto varistory zabudovány do rozbočky, tak zvaného „psa“.

Námět RA4A