VARIO RSI6K A VAZBA S ANTÉNOU

 

V mnoha radioamatérských domácnostech, případně na různých burzách se často vyskytují cívky s proměnnou indukčností, tak zvané variometry, pocházející z vyřazených vojenských leteckých radiovysílačů, třeba ze stanice RSB5, nebo častěji ze stanice RSI6K, kterou dříve spousty mladých koncesionářů OL překopávali na pásmo 160 m.

 

V následujícím návodu je uveden tip, jak tento variometr použít jako ladicí člen mezi anténu a přijímač. Mechanické provedení viz tyto obrázky:


Ladicí člen (také zvaný preselektor) je jednoobvodový s pevnou kapacitou a proměnnou indukčností v provedení jako paralelní laděný obvod. Vazba s anténou je induktivní pomocí jednoho závitu vodiče umístěného tak, aby měl dobrou vazbu na hlavní ladicí cívku L1. Tento systém má velkou výhodu v tom, že do jisté míry eliminuje rušení s elektrickou složkou od různých průmyslových zařízení. Vazba do přijímače je kapacitní, kondenzátorem C2.


 

Rozsah změni indukčnosti tohoto variometru s průměrem cívky 62 mm je 8 až 50 uH, konec vinutí označený NC (No Connected) není nikam připojený. Při použití paralelního kondenzátoru s kapacitou 180 pF je rozsah přeladění změnou indukčnosti od 1,55 do 3,7 MHz.

 
Vložený útlum při min. kmitočtu -14 dB
Vložený útlum při max. kmitočtu. -9 dB

Šířka pásma na úrovni – 10 dB:

-        při minimálním kmitočtu 40 kHz

-        při maximálním kmitočtu 90 kHz

Šířka pásma na úrovni – 20 dB:

-        při minimálním kmitočtu 90 kHz

-        při maximálním kmitočtu 250 kHz

 

Zdroj http://www.radioscanner.ru/