Jednoduchý variometer pre QRP.

(z dílny OM3CKU)

 

            Ak potrebujete varimeter pre QRP zariadenie, ponúkam návod na jeho  zhotovenie z veľmi ľahko dostupných súčiastok. Takýto variometer vyhovie spoľahlivo až do výkonu 30 W, možno aj viac, ale netestoval som ho väčším výkonom.

 

Čo budeme potrebovať:

-         1 prázdnu tubu od tyčinkového lepidla na papier s rozmermi vonkajší priemer cca 29 mm, dĺžka 105 mm. Rozmery nie sú príliš kritické, udávam tie ktoré som použil.

-         1 feritové jadro používané ako odrušovací člen na prívodných kábloch k monitorom s vonkajším priemerom okolo 17,5 mm, vnútorným 10 mm a dĺžkou asi 29 mm.

-         vhodný vodič na navinutie cievky. Ja som použil drôt s priemerom 0,35 mm s PVC izoláciou s vonkajším priemerom 1,2 mm.

-         izolačnú pásku. 

 

Konštrukcia je dobre pochopiteľná z obrázkov. Jadro do posuvnej matice slúžiacej pôvodne na posúvanie tyčinky lepidla upevníme namotaním vhodnej vrstvy izolačnej pásky. Na púzdro navinieme príslušný počet závitov cievky. Cievku vinieme k otvorenému koncu púzdra a vinutie zabezpečíme sekundovým lepidlom. Nedoporučujem vinutie výrazne dlhšie ako je dĺžka jadra. Pri navinutí 20 závitov uvedeného drôtu s odbočkou na 13 závite som získal takéto preladenie, 20 závitov  = 9,5 až 19 μH, 13 závitov  = 5,2 až 10 μH a 7 závitov  = 2,3 až 4 μH. Jedinou nevýhodou je absencia indikácie polohy jadra, ale ak ladíme cievku na optimálne prispôsobenie podľa meracieho prístroja, tak to príliš nevadí. Na konci s minimálnou indukčnosťou nás závit zastaví a na opačnom konci je možné zablokovať závit zdeformovaním teplom alebo iným dorazom a nepretáčať ho za každú cenu. Nemal som možnosť zmerať Q ale podľa výchylky ručičky na merači indukčnosti ho odhadujem na 130 až 180. Pre pravé QRP by stačilo aj menšie púzdro s menším jadrom, ale nemal som ho k dispozícii. Na podobnom princípe chcem vyskúšať aj premenlivý kondenzátor, ale musím zohnať ďalšie púzdro. O výsledkoch Vás budem informovať.