Voltmetr ke zdroji s posunutou nulou

OK2FJ

Radioamatérské zdroje jsou často osazovány měřidly, a s výhodou ručkovými, která dokážou plynule zobrazovat proměnlivé hodnoty, na rozdíl od digitálních. Na tyto doma konstruované zdroje je k měření napětí většinou používán panelový voltmetr 0-30 V. U zdroje 13,8 V pro radiostanice však je u takovéhoto měřidla většina stupnice nepotřebná, protože měří pevné napětí.

Daleko výhodnější by bylo tyto zbytečné úseky stupnice odstranit a stupnici využít jen pro malý úsek napětí, kdy by měřidlo ukazovalo daleko přehledněji jen případné výkyvy napětí.

To lze jednoduše provést, a to tak, že použijeme panelový voltmetr s rozsahem 0-5 V (0-6 V), podle toho, jaký seženeme, a do série s ním zapojíme Zenerovu diodu (například se Zenerovým napětím 10 V).


Při měřidle 0-5 V se Zenerovou diodou 10 V dostaneme měřící rozsah 0-15 V, ale s tím, že rafička měřidla bude zobrazovat pouze úsek napětí 10-15 V po celé délce stupnice. Takže výkyvy v napětí budou daleko lépe viditelné, a nepotřebný úsek stupnice "zmizí" v Zenerově diodě. Stupnici měřidla jen "přečíslujeme" z 0-5 V na 10-15 V.