ÚPRAVA VYSÍLAČE

Nedávno jsem zde uvedl jednu verzi miniaturního vysílače pro 80 metrové pásmo, kterou jsem právě používal (http://ok1ike.c-a-v.com/soubory/my_tx.htm), ale po konzultacích s dalšími amatéry jsem musel uznat, že má jisté nevýhody, hlavně nutnost dokonalého nastavení výstupního filtru tak, aby měl co nejmenší útlum na pracovním kmitočtu (kombinace induktivní a kapacitní vazby). Proto jsem zde použil dvojitý PI-článek (http://ok1ike.c-a-v.com/soubory/2pi.htm ), který se dá naladit mnohem jednodušeji, viz schéma.

Vysokofrekvenční tlumivka v kolektoru koncového tranzistoru KF508 má indukčnost 25 uH (mikrohenry), cívky L1 a L2 mají po 2,2 uH = 21 závitů na jádře T50-2.

Dále zde byla ještě provedena úprava v klíčování, jelikož v původním zapojení, kde se klíčoval oscilátor (z důvodu provozu BK) docházelo při použití obyčejného klíče (bez klíčovacího filtru) ke kuňkání značek. Proto jsem zde zvolil současné klíčování koncového tranzistoru, v případě použití tohoto vysílače jako transceiver (po doplnění přímosměšujícím přijímačem s odběrem směšovacího kmitočtu z tohoto oscilátoru) bych volil klíčování pouze koncového stupně.