UNIVERZÁLNÍ OSCILÁTOR

Dále popsaný oscilátor kmitá v rozsahu od 400 kHz až do 180 MHz zásluhou cívek L1 a L2. Kmitočtovou oblast je možno ještě rozšířit k nižším kmitočtům na méně než 100 kHz, použitím cívky L3. Její vlastní kapacita by ale mohla dělat problémy na vyšších kmitočtech, proto se používá naznačené zkratování pomocí vypínače.

Vlastní laděný obvod je tvořen kondenzátorem C0 a cívkou L0.   Poměr L/C není příliš kritický,  oscilátor je schopen kmitat téměř při každém poměru. Použití tohoto oscilátoru je skutečně univerzální, osobně jsem jej zkoušel ve funkci TDO (dip oscilátoru). Autor tento oscilátor používal ve spojení s čítačem k měření kapacit a indukčností.

Autor Y25RD