UNIVERZÁLNÍ NABÍJEČKA

verze 1

Výrobek podle schématu na obrázku 1 je určen k nabíjení nikl-kadmiových tužkových akumulátorků, jaké se používají mimo jiné i v radiostanicích PMR a jiných. Jeho činnost spočívá v tom, že vstupní napětí +Uv upraví na přiměřený nabíjecí proud. Vstupní napětí musí být vyšší alespoň o 2V, než je součet napětí nabíjených akumulátorků (obvykle 2 ks po 1,5V, tedy 3V + 2V = 5V. Během nabíjení svítí LED, po nabití zhasne.

Zařízení je uloženo na desce plošných spojů podle obrázku 2, současně je na destičce místo pro upevnění držáku na dva tužkové články (AA) podle obrázku 3.

D1, D2 – libovolná křemíková dioda pro proud 0,5 – 1A

LED – červená světelná dioda

R1 – 1k5 0,25W

R2 – 51 ohmů 0,25W

C1 – G22

T1 – libovolný Si tranzistor s kolektorovým proudem 0,5 – 1A (ve vzorku byl použit předimenzovaný BD135)

Obrázek 1 – zapojení nabíječky verze 1

Obrázek 2 – plošný spoj nabíječky

Obrázek 3 – držák baterií