ŠPIONÁŽNÍ UCHO

Bylo by snad zbytečné připomínat, že pro zlepšení vidění do dálky použijeme dalekohled, ale co uděláme pro zlepšení slyšení do dálky? Tak tento případ řeší zde popsané „špionážní ucho“ pomocí vestavěného citlivého kondenzátorového mikrofonu připojeného k zesilovači s větším ziskem. Popsané zařízení při napájecím napětí 6V (tj. 4 galvanické články po 1,5V) má podle testů vynikající výsledky.

Tranzistor (libovolný nízkofrekvenční Si N-P-N tranzistor z řady KCxxx nebo BCxxx) pracuje jako citlivý předzesilovač pro signál z kondenzátorového mikrofonu. Doporučuji mikrofon připojit co možná nejkratším vodičem, samozřejmě musí být stíněný, vzhledem k následujícímu velkému zesílení. Zesílený signál je přes kondenzátor C2 a potenciometr (regulátor hlasitosti) přiveden na vstupní pin 3 integrovaného obvodu LM386N. Napájecí obvod předzesilovače je z důvodu odstranění zakmitávání vlivem zpětné vazby oddělen odporem R5 a vyfiltrován elektrolytickým kondenzátorem C3. Obdobný filtrační obvod je také přímo připojen k integrovanému obvodu pin 6, tedy R6 a C4. Odpor R8 spolu s kondenzátorem C7 slouží k zajištění vysoké stability při použití induktivní zátěže, kterou zde tvoří sluchátka od MP3 přehrávače.

Inspirace: EFY Mag