OSCILÁTOR S TYRISTOREM

Kdo sleduje literaturu o elektronice, případně i tento web, velice dobře ví, že existují různé druhy oscilátorů, jeden typ se nazývá RELAXAČNÍ (viz https://cs.wikipedia.org/wiki/Oscil%C3%A1tor). No a což kdybychom si zkusili jej místo tranzistorem, osadit tyristorem.

A hele, vono to taky funguje!

A jak vlastně? Tak tedy – po zapnutí vypínače zdroje je tyristor zavřený, nevodivý. Elektrolytický kondenzátor 4M7 se postupně nabíjí přes odpor 2k2, při určitém napětí na kondenzátoru se tyristor sepne (závisle na nastavení řídicího napětí na elektrodě G tyristoru potenciometrem), kondenzátor se přes katodu, anodu tyristoru a reproduktor vybíjí, až napětí poklesne pod tzv. přídržné napětí tyristoru a ten se vypne. Opět se začne nabíjet kondenzátor a celý cyklus se opakuje. Pokud nabíjení a vybíjení kondenzátoru probíhá velmi rychle, obvod kmitá a z reproduktoru uslyšíme tón, při pomalém nabíjení a vybíjení uslyšíme pouze ťukání. Kmitočet lze velmi snadno regulovat, hrubě velikostí hodnoty kondenzátoru a jemně potenciometrem.

MEZ.