VYSÍLAČ TTL IO

Pro zajímavost všem, kdo se zajímají teoreticky o vysokofrekvenční techniku, uvádím super jednoduché zapojení bezdrátového mikrofonu. Musím ale upozornit, že provoz tohoto zařízení u nás není povolen, takže zdůrazňuji že toto zapojení je pouze pro výukové účely.

Na obrázku je uvedeno schématické zapojení vysílače, který se skládá z TTL integrovaného obvodu MH7400 (SN7400N) a proměnného kondenzátoru C1 s kapacitou 2 až 24 pF, kterým se nastavuje pracovní kmitočet. Celé zařízení napájíme ze zdroje s napětím 5V, ale bylo ověřeno, že je schopno pracovat při poklesu napětí až na 3V.

Zdroj http://hamlab.net/