AM VYSÍLAČ

Jen tak pro zajímavost zde uvádím na přání čtenářů tohoto webu ukázku, jak je možno snadno a rychle zhotovit malý, jednoduchý amplitudově modulovaný vysílač.

Základem je laděný obvod, udávající pracovní kmitočet. Ve vzorku byla použita cívka z vyhozeného kapesního tranzistorového přijímače v plechovém krytu, zřejmě asi původně buď cívka oscilátoru, nebo možná mezifrekvence, viz obrázek

Na feritové jádro v cívce bylo navinuto 30 + 15 závitů, s jednou polovinou polystyrenového

ladicího kondenzátoru rovněž ze starého tranzistoráku, bylo docíleno maximálního kmitočtu kolem 4 MHz. Požadujete-li nižší kmitočet, stačí proporcionálně zmenšit počet závitů cívky. Odpor R2 vybíráme s takovou hodnotou, aby na kolektoru T2 jsme naměřili kolem 3,5 V. Napájecí napětí je možno zvýšit třeba až na 12 V, pak na kolektoru T2 by pak měla být polovina napájecího napětí + 0,5 V. Anténa není zapotřebí, v místnosti je příjem spolehlivý na kousek drátu, nebo v pásmech DV a SV na zabudovanou feritovou anténu. Ale pokud by vyvstala nutnost poněkud zvýšit dosah tohoto vysílače, je možno krátkou anténu připojit k emitoru T1 přes kondenzátor 22 až 47 pF. Spektrum modulačního kmitočtu je na KV vhodné omezit na maximálně 5 kHz.

Na tomto vzorku pak byly prováděny ještě další testy, jak jej vylepšit, na schématu však již nejsou zakresleny. Je vhodné (doporučuji) přívod napájecího napětí zablokovat dvěma kondenzátory jednak proti pronikání vysokých kmitočtů do zdroje (47n) a proti rušení z napájecího zdroje (47M). Dále se také ukázalo jako vhodné zapojit kondenzátor kolem 33n mezi kolektor a emitor modulačního tranzistoru T2.

Zdroj http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=34310