ANTENNÍ TUNER 100 W

Pro práci s mobilními nebo stacionárními transceivery se s úspěchem používají externí automatické nebo manuální anténní tunery. Pro spolupráci s radiostanicemi nepřesahujícími výkon 100W jsou průmyslové výrobky poněkud  těžkopádné, některé modely těchto zařízení jsou rozměrově srovnatelné, nebo dokonce větší, než použitý transceiver. Tento článek popisuje konstrukci manuálního anténního tuneru kapesního formátu původně určeného pro použití s transceiverem IC-706MKII na přechodném stanovišti při testování nejrůznějších typů antén, ale samozřejmě je použitelný i pro kterékoli jiné podobné zařízení. Jeho zapojení odpovídá klasické verzi obvodu typu T, při němž byl vzat do úvahy kompromis mezi dielektrickou pevností běžných radiosoučástek a minimálními možnými rozměry celého zařízení. Při praktických pokusech s různými LC obvody bylo zvoleno právě toto zapojení. Popsaný obvod vyhověl i při použití magnetických rámových antén, i antén typu EH.

Jak je známo, existují dva nejrozšířenější způsoby, jak takový obvod zapojit – tvar T a tvar L. Výhody a nevýhody obou těchto zapojení jsou dobře známy. Postačí, když uvedu, že obvod tvaru T je základem všech průmyslově vyráběných typů anténních tunerů. U tohoto typu je snadné docílit poměru stojatých vln až PSV=1,0. Navíc proměnný kondenzátor zde vydrží i dvojnásobné vf napětí oproti jiným zapojením. Jenže je zde i nevýhoda, proměnný kondenzátor je nutno nastavovat dosti citlivě se značnou přesností, zvláště na 80 metrovém pásmu, proto bych doporučil zde použít některý z typů ladicích převodů.

Během experimentů s tímto tunerem se ukázalo, že při práci s impedancí od 15 do 300 ohmů proměnný vazební kondenzátor antény určený ke kompenzaci jalové indukčnosti nevyžaduje použití přesných hodnot, jeho nastavení je jakoby „rozmazané“. Tím pádem je zde možno místo nedostatkového proměnného kondenzátoru použít přepínané pevné kondenzátory.


Samozřejmě, že při použití tohoto tuneru s nesymetrickou anténou (LW a podobné) je nutno použít symetrizační člen, který by současně pracoval jako transformátor impedance s poměrem 1:4 a 1:9 (BALUN). Pro zhotovení balunu byl použit červený železoprachový toroid AMIDON, třemi vodiči současně o průměru 1 mm je navinuto 14 závitů.


Zpracováno dle http://konigradio.ru/