80m TTL Přímosměšující přijímač

Nápad k odzkoušení tohoto přijímače přišel po zveřejnění „pirátského“ vysílače s TTL obvody (viz http://ok1ike.c-a-v.com/soubory/pirat_ttl). Prostě – jeden z členů kroužku se zeptal – „no a nešel by taky takovej přijímač?“ Jářku, coby ne. Pustíme se do toho.

Součástky:

C1 – 430                                                                    R1 - 470

C2 – 10                                                                      R2 - 470

C3 - 430                                                                    R3 – 2k7

C4 – M1                                                                    R4 – 12k

C5 – M15                                                                  R5 – 2k7

C6 – M15                                                                  R6 – 2k2

C7 – 10n                                                                    Clad – 20 – 100 pF

C8 – 100M                                                                X1 – 3558 kHz

Cívky:

L1, L4 – 1 závit

L2, L3 – 16 závitů

Takže výsledkem bádání a laborování je jednoduchý přijímač osazený jediným TTL integrovaným obvodem NAND typu MH7400, jakých se válí spousty na smetištích ve vyhozených deskách. Dvě hradla tvoří laditelný krystalový oscilátor (VXO) s keramickým rezonátorem ze starého telefonu s impulsní volbou. Rozsah přeladění je větší než u klasického krystalového rezonátoru, a překryje téměř celé 80m CW pásmo (mimo DX části). Další hradlo pracuje jako spínací směšovač ovládaný signálem VXO na pinu 9, přijímaný vf signál je přiveden na pin 10. Odpory R3 a R4 slouží k linearizaci obvodu. Za směšovačem následuje nf dolnopropustný filtr L1 – C5 – C6. V jedné z verzí tohoto přijímače byl použit SSB pásmový filtr s hlavičkami z vyhozeného kazetového magnetofonu, u kterých byla naměřena indukčnost 130 mH a k ;ní vypočteny kapacity,  podle obrázku:

    

dvojitá (stereo) mgf hlavička                                     zapojení filtru

Čtvrté hradlo představuje již obyčejný nízkofrekvenční zesilovač pro sluchátka, odpory R5 a R6 opět slouží k linearizaci zapojení, nastaví se tak, aby bylo na výstupu co možná nejmenší zkreslení signálu. Kondenzátor C7 slouží ke zlepšení přenosu vyšších kmitočtů.

Jaké bylo překvapení, když tento výtvor pracoval hned na prvé zapojení, a s „vodovodní“ anténou prvá zaslechnutá stanice byl Jean F9LM (589)…… Pokud máte někdo obavy o vyzařování oscilátoru do antény, a tím vznikající rušení okolí, tak v pohodě – bylo naměřeno 6 uW na odporu 50 ohmů připojeném místo antény.

Sestaveno a odzkoušeno podle http://www.aa1tj.com/80mTTLRcvr.pdf