ZESILOVAČ S ČÍSLICOVÝM IO

Součástky označované TTL – tedy Tranzistor – Tranzistor – Logic přesto že jsou v podstatě digitálními prvky, dají se použít také jako lineární zesilovače nízkofrekvenčního signálu. Na následujícím obrázku je uvedeno schéma takového zesilovače osazeného obvodem MH 7403, tedy čtyřnásobným dvouvstupovým obvodem NAND s otevřeným kolektorem v pouzdru DIP14 (v době psaní tohoto textu byla cena 5 Kč).

Zesilovací činitel tohoto zapojení závisí na hodnotě odporu zátěže R3. Při R3 = 330 Ohmů je zesílení 47, při 680 Ohmů = 51, 1k7 = 77, 7k4 = 89. Pracovní bod zesilovače se nastaví proměnným odporem (trimrem) R2 tak, aby na výstupu integrovaného obvodu bylo stejnosměrné napětí 2,5 V. Amplitudová charakteristika takového zesilovacího stupně při zatěžovacím odporu R3 = 680 Ohmů je lineární až do výstupního napětí 1,2 V.

Vstupní odpor zesilovače je kolem 2,4 kiloohmu. Dolní mezní kmitočet propustné šířky pásma je při použití kondenzátoru C1 hodnoty udané na schématu 20 Hz a horní mezní kmitočet přes 200 kHz.

Zdroj: Časopis RADIO