TRANSCEIVER S JEDNÍM TRANZISTOREM

 

 

V tomto zapojení je použito jinak nežádoucího jevu, že totiž při nasazení zpětné vazby se audion rozkmitá a vyzařuje vf kmity do antény. Nevýhodou tohoto jednoduchého zapojení je posun kmitočtu při přechodu z příjmu na vysílání, může činit až 1 kHz. Výhodou jsou miniaturní rozměry, takže může být vestavěn spolu s 9V baterií například do krabičky od mýdla.

 

V poloze přepínače R pracuje jako běžný zpětnovazební přijímač, v poloze T se zpětná vazba zesílí natolik, že již slušně vyzařuje. Výroba vf kmitů je ovládána v rytmu telegrafních značek klíčem v obvodu emitoru. Tranzistor je použit běžný z řady KF508 nebo podobný. Jako vf tlumivky jsou použity mf transformátory z tranzistorového přijímače, u kterých je odstraněn paralelně připojený kondenzátor (bývá ve spodní části kostřičky). Sluchátka jsou buď vysokoohmová (2 – 4k), nebo zhotovené ze dvou telefonních vložek 50 ohmů.

 

Cívky L1 – L3 jsou navinuty na válcové kostřičce o průměru 5 – 8 mm s feritovým jádrem, počty závitů pro ladicí kondenzátor 10 – 35 pF (z tranzistoráku) jsou v tabulce. Paralelně k ladicímu kondenzátoru jsou ještě připojeny pevné kondenzátory, sloužící k zúžení ladicího rozsahu dle požadovaného pásma.

 

Rozsah MHz

L (mH) / závitů

C par (pF)

1,5 – 2

197 / 350

-

3,45 – 3,85

16,7 / 102

70

6,9 – 7,2

1,7 / 32

250

10,0 – 10,2

0,4 / 15

585

13,9 – 14,5

0,5 / 17

250

 

 

Zvýšení hlasitosti přijímače je možno docílit tzv. reflexním zapojením, kdy je jeden tranzistor využit dvakrát – jednou jako vf stupeň, podruhé jako nf zesilovač. Oproti prvému zapojení jsou zde navíc pouze dvě diody ve funkci detektoru zapojené jako zdvojovač napětí. Zde se dají použít libovolné vf germaniové diody, jaké právě máte po ruce.