TRANZISTOR

Tranzistor je mezi součástkami klasické elektroniky králem (už slyším námitky – a co integrované obvody? Ale klid, i ty se skládají z tranzistorů). Patří do rodiny tak zvaných aktivních elektronických součástek, jeden jeho druh byl vynalezen již v roce 1926 (typ dnes nazývaný MOSFET), ale ten typ, kterým se budeme zaobírat v našich prvých pokusech, spatřil světlo světa až v roce 1947 a v praxi se začal používat v roce 1949. Prvé výrobky byly ještě poměrně drahé, daly se pořídit v přepočtu za přibližně 750 korun, ale dnes již jsou jejich ceny řádově v jednotkách korun (mimo speciálních tranzistorů). K dispozici je celá řada nejrůznějších typů, pro stručný přehled doporučuji se podívat například TADY.

Typy a jejich označení.

Takže zatím se zde budeme zabývat tranzistory, kterým se říká BIPOLÁRNÍ a jsou ovládány elektrickým proudem tekoucím do báze. Každý tranzistor má tři vývody, které jsou označeny jako emitor (E), báze (B) a kolektor (C). Uvnitř se skládá ze tří vrstev, které se označují podle jejich typu vodivosti jako P a N, tedy jako dvě diody, zapojené v sérii. Podle toho, jak jsou vzájemně uspořádány, obdržíme dva typy těchto tranzistorů

NPN – Na kolektoru je kladné napětí.

PNP – Na kolektoru je záporné napětí.

Mnemotechnická pomůcka: EN-PÉ-EN  - šipka ven, prostřední písmeno je P, na kolektor přijde PLUS, zesílení se řídí kladným napětím (plusem).

EVROPSKÉ ZNAČENÍ TRANZISTORŮ

1. písmeno

Materiál

2. písmeno

Popis

A

Germanium

C

Použití pro nf rozsah do přibližně 100 MHz, malý výkon

A

Germanium

D

Použití pro nf rozsah do přibližně 10 MHz, větší výkon

A

Germanium

F

Použití pro vf rozsah od 205 do 1800 MHz, malý výkon

B

Křemík

L

Použití pro spínací účely s malým výkonem

B

Křemík

F

Použití pro vf rozsah s malým výkonem

B

Křemík

U

Použití pro spínací účely s větším výkonem

Označení například BC tedy znamená, že se jedná o křemíkový tranzistor s malým výkonem pro zapojení v rozsahu nízkých kmitočtů. Označení AD zase vyjadřuje výkonový germaniový tranzistor pro nízkofrekvenční rozsah.

Pouzdra tranzistorů.

Jako konkretní příklad můžeme si zde uvést standardní tranzistor s nízkou spotřebou, například BC 546, což je nízkovýkonový křemíkový tranzistor pro nízkofrekvenční použití. Stručná databáze tranzistorů je například na  http://ok1ike.c-a-v.com/soubory/tranz_data.htm

Zpracováno podle http://www.hobby-bastelecke.de/