ZAPOJENÍ S TRANZISTORY

Válí se vám v šuplíku takovéhle součástky (viz obrázek)?

11 value Transistor assortment Kit S8050 S8550 S9012 S9013 S9014 S9015 S9018 2N5551 2N5401 A1015 C1815,each 10 pcs, total 110 pcsSet of 50 Pieces TRANSISTOR BC547C NPN 45V 100mA TO-92 

Podíváme se na ně trochu blíže, co to vlastně je a jak je správně zapojit.

Tranzistory jsou pro mnoho kutilů nejoblíbenější a nejpoužívanější elektrické součástky. Mezi nejpoužívanější typy tranzistorů patří bipolární tranzistory (BJT) a polem řízené tranzistory (Field Effect Transistor, FET). Bipolární tranzistory se skládají z tenké vrstvy polovodiče vodivosti N nebo P, vložené mezi dvě vrstvy polovodiče opačné vodivosti. Pak je označujeme jako tranzistory vodivosti P-N-P nebo vodivosti N-P-N. V dalším si povíme, jak a k čemu se tyto součástky dají použít, a v duchu hesla „škola hrou“ si můžete vylepšit své znalosti elektroniky.

Tranzistorů je v prodeji obrovské množství druhů, v naších pokusech budeme používat ty nejběžnější a také nejlevnější, s označením BC547 (N-P-N) a BC557 (P-N-P). Všechny mají maximální ztrátový výkon 500 mW. V těchto řadách existují ještě i další typy, viz následující tabulka. Mají v podstatě podobné specifikace a obecně je možno nahradit navzájem (v rámci skupiny NPN a PNP).

Specifikace:Kontrola vlhkosti v květináči.

Toto zapojení vám svitem LEDky oznámí, že půda v květináči je již vyschlá a že by potřebovala zalít.

Jak to pracuje: Vlhká půda má mnohem menší odpor než suchá, během vysychání se tedy zvyšuje odpor mezi dvěma elektrodami zapíchnutými do květináče, báze tranzistoru dostává menší záporné napětí – převažuje kladné přes odpor M33, tranzistor se otevře a LED se rozsvítí.

Strašně moc citlivý zesilovač.

Tomuto zapojení říkáme „Darlingtonovo“, pracuje tak, že každý tranzistor v zapojení násobí zesílení svým zesilovacím činitelem, tedy jako příklad v uvedeném zapojení, za předpokladu že tranzistory mají zesilovací činitel 200 (ve skutečnosti mohou mít i více), obdržíme celkové zesílení v obvodu 200 x 200 x 200 = 8 000 000. Bázi vstupního tranzistoru nyní postačí jen velmi slabý signál, aby zesilovač přešel do saturace (nasycení). Pak stačí dotek prstem na vstupní svorku a světelná dioda (LED) začne svítit.

Detektor síťového napětí.

obr. 3

Pokud do předešlého zapojení připojíme k bázi prvého tranzistoru kousek měděného drátu, cca 10 cm, nebo kousek cuprextitu (jako na obrázku 3), získáme přístrojek sloužící k detekci střídavého síťového napětí. Naprosto není zapotřebí, aby se sonda dostala do přímého styku se síťovým vodičem, stačí pouhé přiblížení a LED se rosvítí.

Použití relé 12 V na napětí 6 V.

Tento obvod umožňuje aktivovat 12 voltové relé s daleko menším napětím, jako je například 6 voltů. Princip je takový, že zařízení vyrobí impuls s napětím 12V, tím relé přitáhne a pro jeho přidržení již stačí menší napětí, tedy oněch 6V.

Obr. 4

Zdroj konstantního proudu

Následující zapojení použijeme všude tam, kde potřebujeme aby so zátěže tekl stálý (konstantní) proud, bez ohledu na různé zatížení. Jako referenční zařízení je v tomto případě použita Zenerova dioda napájená přes odpor R1. Na diodě je tedy stabilní napětí, které ovládá tranzistor T1 v jehož emitoru je zařazen odpor R2, který snímá proud zátěže (proud kolektoru = proud emitoru). Úbytek napětí na odporu R2 je nastaven co nejblíže k poklesu napětí na Zenerově diodě, které v podstatě zůstává konstantní. To v konečném důsledku nastaví dodávaný proud jako konstantní, bez ohledu na to, zda zatížení se mění.

Návrh součástek:

Konstanta K = 1,2 až 2, vybírá se tak, aby R1 vycházel dost nízký pro udržování proudu báze IB.

hfe = proudový zesilovací činitel tranzistoru

IC = proud zátěže

Generátor kmitů - multivibrátor

obr. 6

Tento obvod vyrábí kmity s pravoúhlým průběhem v širokém rozsahu kmitočtů, které závisí na hodnotách kondenzátorů C1, C2 a odporů R2, R3. Volbou rozdílných hodnot těchto součástí je také možno měnit střídu impulsů. Výstup tohoto obvodu je možné použít k pohonu dalších obvodů a komponent. Je to velmi jednoduchá a spolehlivá technika ke generování oscilací.

Výpočet pracovního kmitočtu:

Oscilátor Hartley.

obr. 7

Oscilátor typu Hartley (nazvaný podle svého autora) zvaný též tříbodový, patří do skupiny LC oscilátorů které jsou používány ke generování širokého rozsahu kmitočtů se sinusovým průběhem. Vyznačuje se tím, že má laděný obvod LC v obvodu kolektoru a zpětná vazba je zavedena z emitoru na odbočku cívky.

Kmitočet:

Hodnota L pro cívky bez vzájemné vazby:

Hodnota L pro cívky se vzájemnou vazbou

Oscilátor Colpits

Tento typ je rovněž široce používaný LC sinusový oscilátor, je podobný předešlému zapojení oscilátoru Hartley s tím rozdílem, že zpětná vazba zde není induktivní, ale kapacitní pomocí kapacitního děliče C1 – C2.

obr. 8

Kmitočet:

Inspirace http://www.squidoo.com/