SENZOROVÝ SPÍNAČ

Jednoduchý senzorový (dotykový) spínač s použitím bipolárních tranzistorů je na obrázku.

V poloze VYP jsou všechny tranzistory zavřeny, teče jenom malý zbytkový proud. Propojíme-li prstem kontakty ZAP, vede T2, T3 i T4, napětí na kolektoru T4 klesá. Přes odpor 33k se T3 a T4 zcela otevřou a žárovka se rozsvítí. Když nyní propojíme prstem kontakty VYP, otevře se tranzistor T1, napětí na bázi T3 je kladné. T3 a T4 se začnou zavírat a napětí na kolektoru T4 a na bázi T3 stoupá, proud klesá a žárovka zhasne.

Tranzistory můžeme použít libovolné křemíkové, pokud možno s vyšším zesilovacím činitelem. Místo žárovičky můžeme připojit přímo ovládaný obvod (například multivibrátor a podobně) nebo použít relé, kterým pak můžeme spínat i zařízení s větší spotřebou (proudem).