TRANSTALKA 2

Již jednou zde byl zveřejněn návod na krystalku s tranzistorem místo diody, pod názvem „Transtalka“, (viz ZDE) no a tak se v tomto článku pokusíme o její vylepšení.

Dalším krokem byla úvaha přejít na dvoucestný (celovlnný) detektor s germaniovými tranzistory různého druhu vodivosti. Toto zapojení nevyžaduje galvanické spojení se zdrojem, takže zde byla použita nastavitelná kapacitní vazba pomocí kondenzátoru C1. Germaniové tranzistory byly použity proto, že pracují s menším napětím než křemíkové a tedy zpracují i slabší signál.

Další výhoda tohoto typu detektoru spočívá v tom, že na kolektorech tranzistorů se objeví stejnosměrná složka detekovaného napětí s opačnou polaritou, v případě že na kolektoru T1 je kladné napětí, ve stejném okamžiku je na kolektoru T2 záporné napětí. Vzhledem k tomu, že kolektory jsou připojeny přes primární vinutí výstupního transformátoru se tato napětí sečítají a práce detektoru je mnohem efektivnější. Také v případě slabých signálů byl možný dostatečně silný – hlasitý příjem, podstatně silnější, než s běžným diodovým detektorem. V případě použití dlouhé antény v blízkosti silnějšího vysílače ale zde dochází k nelineárnímu zkreslení (daň za jednoduchost), v tom případě je nutno zeslabit vazbu detektoru s laděným obvodem pomocí kapacitního trimru C1.

Testovací vzorek tohoto přijímače byl původně navržen pro poslech dlouhovlnného vysílače Topolná, proto ve vstupním laděném obvodu byla použita feritová anténa z vyřazeného nefunkčního tranzistorového přijímače s vinutím pro DV rozsah, pokud by jste si feritovou anténu chtěli navinout sami, vychází pro ní přibližně 250 závitů. Ladicí kondenzátor zde nahrazuje vlastní kapacita cívky, doladění na přijímanou stanici provedeme jednoduše posouváním cívky po feritovém trámečku. Samozřejmě, že je i možné doplnit laděný obvod paralelně připojeným kondenzátorem, v případě, že obvod ladí výrazně mimo požadované pásmo (na vyšší kmitočet).

Výstupní transformátor VT byl použit rovněž ze starého kabelkového tranzistorového přijímače, na primárním vinutí měl odbočku, která však v tomto zapojení nebyla použita. Pro ty, kteří by si chtěli transformátor navinout sami, uvádím potřebné údaje – jádro typu EI, ferit nebo i permaloyové či křemíkové plechy, s průřezem jádra 6 x 12 mm, primární vinutí obnáší 2 220 závitů smaltovaným vodičem o průměru 0,1 mm, sekundární vinutí (pro připojení reproduktoru) 65 závitů vodičem 0,5 mm. Ze zkoušek vyplynulo, že tento přijímač samozřejmě pracuje stejně spolehlivě i se sluchátky o vyšší impedanci, připojenými místo primárního vinutí výstupního transformátoru

Zpracováno podle knihy:
Поляков В. Т. - Техника радиоприема, простые приемники АМ сигналов.