Jednoduchá zkoušečka tranzistorů

Domácí kutilové velmi často používají ke svým pokusům součástky vypájené ze starších zařízení, třeba tranzistorových přijímačů. Pak ale může nastat problém – je ten tranzistor dobrý? A co to vůbec je zač – pnp nebo npn? Jsou sice k dostání multimetry, které obsahují i testery tranzistorů a diod, ale co naplat – přístroj, který si postavím sám, je MŮJ!

Takže zde uvádím zapojení superjednoduché zkoušečky tranzistorů a diod, která umožňuje rychlou kontrolu funkčnosti polovodičových součástek, nebo překontrolovat propojení (t. zv. zkratoměr, neboli „šlusmetr“).

Je-li tranzistor v pořádku, bude blikat odpovídající LED, podle polarity testovaného tranzistoru. Testovanou diodu připojíme ke svorkám E a C. Při dobré diodě s anodou připojenou ke svorce E bude blikat LED „A“, při obráceném zapojení bude blikat LED „K“, prostě se ukáže, je-li ke svorce E připojena anoda či katoda, blikáním „A“ nebo „K“. Pokud je dioda přerušená, nebliká žádná LED, blikají-li obě, má dioda zkrat.

Generátor impulzů je v nejjednodušším zapojení s číslicovým integrovaným obvodem MH7400, nebo lépe MH5400, který pracuje spolehlivě i s napětím 4,5 V z ploché baterie. Tento generátor je nesouměrný, jeho rozhodovací úroveň je v okolí 1,4 V, která způsobí nesouměrnost pro stav nabíjení a vybíjení kondenzátoru. Proto je velmi obtížné určit přesně  kmitočet tohoto generátoru, protože je dosti závislý na vlastnostech použitého integrovaného obvodu. Pro zde použitou aplikaci to však není závadou a pro svou jednoduchost plně vyhoví.

Viz také http://e-kit.ru/