Na webu European Ham Portal zveřejnil velice zajímavý článek Miro OM3CKU. Domnívám se, že by mohl zajímat více kutilů, proto jsem jej požádal o souhlas s jeho uveřejněním na tomto webu. Odpověděl:

Ahoj Jirko, samozrejme, môžeš celý článok používať.

VY 73 Veselé Vianoce a úspešný Nový rok 2006 Miro OM3CKU


 

Využitie toroidov zo spínaných zdrojov

 

Podarilo sa mi získať niekoľko vyradených (nefunkčných) zdrojov z PC s výkonom cca 250 až 300 W. Okrem nejakých chladičov, diód a ventilátorov som využil skrinky. Tie boli totiž prvotným impulzom pre zháňanie týchto zdrojov. Ako som tak pozeral na dosku so súčiastkami, napadlo ma, či by sa nedali použiť aj toroidné jadrá. Pri prenášanom výkone okolo 250 W a pomerne vysokých frekvenciách spínania, hlavne pri obdĺžnikovom priebehu musí mať tento toroid dobré vf vlastnosti. Preto som ich podrobil testovaniu.

Ako prvé ma napadlo použiť ich na konštrukciu balunu. Toroid bol žltej farby, jedna bočná strana je biela. Veľký priemer má 27 a malý 14 mm. Nenašiel som na ňom žiadny identifikačný údaj. Na toroid som navinul vinutie 2 x 10 závitov "zvonkového" drôtu s priemerom 0,8 mm a s PVC izoláciou. Ako prvý krok som zmeral indukčnosť ktorá sa pri troch kusoch pohybovala okolo 30 až 35 mikroH. Al konštantu som vypočítal z indukčnosti a počtu závitov asi 77,5. Z toho som usúdil, že pôjde o materiál použiteľný v pásme KV. Ďalšie meranie bolo už ako balun s prevodom impedancie 1:4. Zaťažil som ho metaloxidovým odporom 220R / 2W a pripojil na MFJ 269. PSW na 1,8 MHz bolo 1,6 minimum 1,3 bolo na 11 MHz a na 30 MHz bolo 1,7. Pre porovnanie, neznámy feritový toroid s priemermi 61/36 mm bez označenia (vraj Amidon), mal PSW od 1,2 pri 4,35 MHz do 1,8 pri 30 MHz. Ešte lepšie vychádzal šedý toroid z Prametu Šumperk s priemermi 25/15 mm ktorý mal PSW 1,0 pri 1,8 MHz a 1,5 pri 30MHz. Podobné údaje mal aj toroid od rovnakého výrobcu s priemermi 40/24 mm. Z tohoto mi vyšlo, že aj keď nejde o optimálne vlastnosti, toroid je kľudne použiteľný na balun pre celé pásmo KV až do výkonu 150 W (beriem do úvahy vyššie straty na hornom konci rozsahu).

Ďalšou možnosťou využitia je pre cievku v prispôsobovacom článku. Tu je možné využiť 24 polohový prepínač a prepínať odbočky po 1 závite. Pri použití "zvonkového" drôtu je možné navinúť v jednej vrstve maximálne 21 závitov. Potom vychádzajú takéto hodnoty indukčností, postupne od jedného po 21 závitov. 0,08, 0,31, 0,7, 1,24, 1,94, 2,8, 3,8, 4,96, 6,3, 7,75, 9,38, 11,2, 13,1, 15,2, 17,44, 19,8, 22,4, 25,11, 28,0, 31,0, 34,2 mH. Pre prípad, že by niekto potreboval vyššie indukčnosti 22 z = 37,5, 23 z = 41,0 a 24 z = 44,5 mikroH. Tu by však bolo nutné použiť tenší vodič alebo vodič so smaltovou izoláciou. Hlavnou výhodou je, že po prispájkovaní vývodov na jednotlivé závity je možné ich ľahko pripojiť na prepínač a toroid netreba nijako inak upevňovať. Pri použití malých otočných kondenzátorov získame miniatúrny prispôsobovací člen vhodný pre výkony do 50 W, teda najmä pre QRP.

VY 73 Miro OM3CKU