TÓNOVÝ GENERÁTOR

Neboli „pípadlo“

Toto zapojení je určeno jako generátor nízkofrekvenčního kmitočtu, pro opravy a laborování na různých nízkofrekvenčních zařízeních, ale nakonec to dopadlo tak, že bylo používáno hlavně jako generátor telegrafních značek pro nácvik telegrafie. Jeho jednoduchost, malé rozměry plošného spoje a možnost napájení z baterie jej předurčuje nejenom k používání doma či v učebně, ale i k využití na táborech a podobně, stejně jako dobrý námět pro „bastlení“ v oboru elektroniky jak v kroužku, tak i doma.

Generátor představuje univerzální zapojení zvané nesymetrický multivibrátor s tranzistory T1 a T2. Jeho pracovní kmitočet je dán hodnotami odporů R1, R2, R3, R4 a kapacitou kondenzátoru C1, viz schéma zapojení.

Součástky:

R1 – M27                                R2 – 22k                     R3 – 22k                     R4 – 22k

R5 – 560                                 C1 – 10n

Tranzistory – libovolné křemíkové, T1 – P-N-P, T2 – N-P-N

Sluchátko – telefonní vložka nebo sluchátka od přehrávače

Napájení – baterie 3 až 9 V, případně síťový napáječ.

Je nutno mít na vědomí, že velikost napájecího napětí má vliv na hlasitost a také na pracovní kmitočet generátoru.

Plošný spoj generátoru 40 x 30 mm

Rozmístění součástek

Zdroj http://www.masterkit.ru/info/magshow.php?num=47&open=o3o2o15o27o25o11o22o&search