Tlumivkový balun 1:1

 

S neobvyklou konstrukcí tlumivkového balunu 1:1 přišel Curt Wilson, W0KKQ. Místo obvyklých feritových toroidů použil jako absorbent ocelovou vatu.

 

 

Celý balun je umístěn v trubce z PVC o délce 45-60 cm a průměru 3,5-5 cm. Vf výkon prochází kouskem koaxiálního kabelu, který je obalen tlustší vrstvou ocelové vaty, jejímž úkolem je utlumit soufázové proudy, procházející jeho pláštěm.

Živé části jsou od ocelové vaty izolovány silikonovým tmelem. Izolace musí být kvalitní a je nutné rovněž použít kabel s kvalitním vnějším pláštěm. Autor tvrdí, že použití ocelové vaty jako absorbentu je velmi efektivní a že se mu daří dosahovat většího útlumu doufázových proudů, než při použití feritových materiálů. Doporučuje se rovněž použití co nejjemnější ocelové vaty.

Konstrukce byla popsána v listopadovém čísle QST 1992. Recenzent WJ1Z upozorňuje, že je nutné použít tmel a lepidlo, které neobsahují agresivní látky, které by mohly způsobit zrezavění ocelové vaty a tím nežádoucí změny vlastností balunu. Z konstrukčního návrhu je patrné, že balun je celkově uzavřený a k rezavění ocelové vaty bude docházet rovněž vlivem vody, kondenzující uvnitř balunu. Tato konstrukce rozhodně stojí za vyzkoušení, neboť nejsou známy důvody, proč by to nemělo fungovat.

 

 

OK1OX napsal: Co do tech pilin nalit horkej parafin? Pak by to nerezavelo - snad. Miro

 

Převzato z www.c-a-v.com