Jednoduchý zkoušeč tranzistorů

Tento jednoduchý obvod slouží ke zkoušení tranzistorů NPN a PNP, lze s ním zkoušet ale i FETy, MOSFETy, diody, triaky, tyristory, LED diody atd. Můžete zjistit i svodový proud kondenzátorů.
Princip je velmi jednoduchý: Tranzistor NPN připojíte kolektorem ke svorce "+", emitorem k "-". Přepínač nastavíte na "NPN". U dobrého tranzistoru tuto chvíli nesvítí žádná LED. Pak připojte svorku B k bázi, obě led se musí rozsvítit. Tranzistor PNP se zkouší obdobně, jen přepínač se přepne na "PNP" a emitor je "+" a kolektor "-".
U FETů, MOSFETů a dalších unipolárních tranzistorů se v případě typu N připojí S k "-", D k "+" a G k "B". Při přepnutí na "NPN" svítí obě, při "PNP" žádná. U typu P se prohodí S s D, přepínač pak funguje obráceně.
Při zkoušení tyristorů se využijí jen svorky "+" a "-". Anoda k "+" a katoda k "-". Nic nesvítí. U typu PNPN se na chvíli spojí G s "+", obě LED svítí i po odpojení G. U typu NPNP (dosti neobvyklý typ tyristoru) se G spojuje s "-", jinak je vše stejné.
Zkoušení triaků je obdobné jako u tyristorů, zkouší se ale v obou směrech a v jednom sepne připojením G k "+" a v druhém k "-".
Zkoušení diod, LED diod, odporů, žárovek, spínačů, cívek, ... snad ani nemusím popisovat :-).
Kondenzátor se připojí na "+" a "-" a po jeho nabití nesmí nic svítit, jinak má svodový proud.
Svorky "+" a "-" slouží jako zkoušečka vodivosti k čemukoliv. Myslím, že přijdete i na hodně dalších využití.
Princip zkoušeče je zřejmý ze schématu, LED diody (libovolný typ) slouží jako indikátor proudu mezi "+" a "-", LED 1 je zapojena přes tranzistor, takže citlivě indikuje i malý proud. Přepínač připojuje na bázi kladné nebo záporné napětí přes odpor. Vypínač není nutný, pokud se vám svorky nebudou dotýkat.


Takhle to vypadá v reálu (v krabičce od žvýkačky :-))
Napájí se to miniaturní baterií 12V (pracuje i s tou, která je už pro klíčenku k autu slabá.)

Převzato z webu www.danyk.wz.cz s laskavým svolením autora.