DOTYKOVÝ TELEGRAF

Několikrát jsem na těchto stránkách uváděl různá zařízení s použitím populárního integrovaného obvodu 555, je to opravdu univerzální, všestranně použitelný obvod (v současné době pracuje zkušebně i jako základ vysílače),  takže zde jej uvádím jako přístroj k výuce telegrafní abecedy, dokonce i pro ty z vás, kdo nemáte k dispozici telegrafní klíč, další možností použití je třeba dveřní zvonek, a podobně.

Takže k zapojení. Časovač 555 je zapojen jako astabilní multivibrátor, vyráběný kmitočet (tón) se dá měnit podle potřeby odporovým trimrem M1 zapojeným mezi vývody 6 a 7 integrovaného obvodu. Pro nastavení hlasitosti slouží trimr 10k na který je připojen reproduktor, zbývající trimr 1k na vývodu 4 slouží k nastavení citlivosti dotykového snímače.

Dotykový snímač slouží ke spouštění kmitání obvodu, zde tedy pracuje jako telegrafní klíč. Tvoří jej kousek kuprextitu 2 x 5 cm upevněného na horní straně krabičky, pokud jej chcete umístit mimo zařízení, může být nastaven až přibližně 10 cm vodiče.

Zdroj http://www.naturemagics.com/ham-radio/touch-code-practice-oscillator.shtm