NÁCVIK TELEGRAFIE

Jojo, to už tak bejvá. Chtěli jsme ve třídě nacvičovat telegrafní abecedu, ale pokud možno tak, jak to je ve skutečnosti, tedy bez hlasitého reproduktoru a hlavně bez natahování drátů po třídě k ednotlivým lavicím. Naštěstí každý ze žáčků již měl postaven jednoduchý KV přijímač, který zde byl popsán, takže proč jej nevyužít? Stačí jen postavit mikrovysílač s amplitudovou modulací, který by byl slyšet pouze ve třídě, a jedeme na to.

Jako aktivní prvek je použito čtyřnásobné dvouvstupové hradlo NOR typu 7402, prvé dvě hradla (z levé strany schématu) pracují jako nízkofrekvenční multivibrátor spouštěný telegrafním klíčem, jeho kmitočet je dán hodnotou odporu M1 a kondenzátoru 10n. Druhé dvě hradla pracují také jako multivibrátor, ale na vysokém kmitočtu, který je amplitudově modulován kmitočtem prvého multivibrátoru. Kmitočet je zde dán hodnotami odporu 3k3 a kondenzátoru 75 pF.

http://www.shemki.ru/readarticle.php?article_id=779