KV TRANSCEIVER G3DOP

Často jsem s partou mladých nadšenců vyrážel na víkendové pobyty do přírody, abychom testovali v literatuře popsané a vymýšleli nové antény. Jenže – tahat sebou nějaký ten transceiver a k němu pořádný akumulátor, který by vydržel alespoň dva dny provozu, nebyla žádná sranda, vzhledem k tomu, že jsme lezli po skalách a vyhledávali „radiově přívětivá“ místa. Takže došlo k tomu, k čemu zákonitě dojít muselo. A sice ke stavbě transceiveru pro dvě amatérská pásma v kapesním formátu. Inspiraci jsme nalezli v QRP zařízení G3DOP.

Transceiver pracuje provozem A1A na dvou amatérských pásmech 7 a 14 MHz (později byl postaven ještě jeden, pro pásma 3,5 a 7 MHz s keramickým rezonátorem). Vysílací část je dvoustupňová, skládá se z oscilátoru a zesilovače výkonu pracujícího ve třídě C. Oscilátor je řízen krystalem a částečně přelaďován (VXO), v pásmu 7 MHz je možno docílit přeladění o 3 až 4 kHz, a v pásmu 14 MHz kolem 7 kHz. Komu by to bylo málo, mohu doporučit Quattro oscilátor 7,000 - 7,042 MHz.Na výstupu výkonového zesilovače je zařazen PI článek, sloužící jednak k potlačení nežádoucích harmonických kmitočtů a také umožňuje přizpůsobení výstupu k anténám s různou impedancí.

Oscilátor je společný pro vysílací i přijímací část, proto pracuje nepřetržitě jak při příjmu, tak při vysílání. Přijímací část pracuje na principu přímého směšovaní, kdy tzv. mezifrekvenční kmitočet je v akustickém pásmu. Ke změně kmitočtu, tedy smíchání vstupního signálu s oscilátorovým dochází v tranzistoru typu MOS-FET se dvěma vstupy (gate). Vzniklý nízkofrekvenční signál prochází jednoduchou dolní propustí RC, která odfiltruje všechny nežádoucí vyšší kmitočty, a následně je zesílen v primitivním třístupňovém zesilovači, na jehož výstupu jsou připojeny sluchátka.

Cívka vstupního laděného obvodu přijímače je navinuta na toroidním feritovém jádru T-50-2 firmy Amidon, pro pásma 7 a 14 MHz má 22 závitů měděného smaltovaného vodiče průměru 0,7 mm. Odbočka pro připojení antény je na 4,5 (jedna pětina) závitů od studeného (zemního) konce cívky. Poměrně velká kapacita ladicího kondenzátoru (200 pF) použitého ze starého kapesního tranzistoráčku, umožňuje přeladění přes obě dvě sousední amatérská pásma s použitím jedné cívky.

Cívka na výstupu oscilátoru VXO je navinuta na kostřičce průměru 7 mm s feritovým šroubovacím jádrem, laděné vinutí má 11 závitů, vazební 5 závitů měděným smaltovaným vodičem průměru 0,4 mm. Tento obvod ve spojení s kapacitním trimrem 10 až 80 pF slouží k doladění na maximální výstupní napětí ve středu pásma. Cívka výstupního obvodu je navinuta na kostřičce průměru 25 mm bez jádra, 20 závitů vodičem 0,7 mm, odbočka pro pásmo 14 MHz je uprostřed (na desátém závitu). Výstupní obvod ladíme podle PSV metru, pokud jej nemáme k dispozici (nám se nechce s ním tahat) zapojíme do série s anténou malou žárovičku z kapesní svítilny a ladíme na její maximální jas. Feritová perla v bázi tranzistoru T2 zastává funkci vysokofrekvenční tlumivky chránící zesilovací stupeň proti rozkmitání, její provedení je znázorněno na dalším obrázku.

V jedné z pozdějších verzí tohoto transceiveru byl anténní přepínač příjem  vysílání nahrazen automatickým diodovým přepínačem, podle následujícího obrázku.

Dodatečně doplněný potenciometr na vstupu z antény se ukázal být velice užitečný při přijmu silných signálů blízkých stanic a také k příposlechu vlastního vysílání. Vysokofrekvenční signál zde není odebírán přímo z antény, ale z bodu “A“ za kondenzátorem M1 před cívkou výstupního PI článku a na vstupní laděný obvod přijímače je navázán pomocí dodatečně přivinuté vazební cívky se 3 závity vodiče průměru 0,7 mm.

K použitým tranzistorům:

Tranzistor T3 je dvoubázový Mosfet, typu 40673 nebo BF960 a podobné typy.

Tranzistor T1 je libovolný vf typ, schopný kmitat na požadovaném kmitočtu, ve vzorku byl použit KSY21, které jsme měli z nějakého průmyslového zařízení, ale vyhoví zde i další typy.

Tranzistor T2 jsme ve vzorku použili KSY34, fungovat zde bude i nějaký jiný KF nebo BF typ, třeba BF257, 2N3053 a podobné.

Tranzistory T4, T5 a T6 jsou libovolné nf tranzistory, ve vzorku byly použity KC508.