TAJNÁ ANTÉNA

Sluchátková šnůra jako anténa scanneru

Jeden přítel scannerista se hodlal zúčastnit akce, na které bylo zakázáno používat scannery a vůbec všechna rádiová zařízení. Přišel se tedy poradit, jak to vyřešit. Společně jsme nalezli na stránkách http://radiostorage.net/ jeden zajímavý nápad, no a jelikož se příteli osvědčil, seznámím s ním i vás ostatní, komu by se mohl hodit. Scanner měl ukryt na popruhu pod bundou, a do ucha zasunuté sluchátko od přehrávače MP3. Zvednutý límec dostatečně dobře zamaskoval přívod ke sluchátku.

Na obrázku je znázorněno principielní schéma použité antény. Jelikož je to pasivní obvod, nepotřebuje žádné napájení. Konektor typu Jack PL1 je zapojen do zdířky sluchátkového výstupu, nebo (dle typu scanneru) do výstupu NF.

Akustický signál se z této konstrukce přivádí ke sluchátku přes konektor PL3, přívodní šnůra samozřejmě slouží jako anténa, jejíž signál je přiveden na anténní vstup scanneru pomocí vazebního kondenzátoru C1 (aby nedošlo ke zkratu NF signálu vlivem vstupních obvodů) přes souosý (nebo odpovídající, dle typu scanneru) konektor PL2, ve vzorku byl použit klasický BNC.

Viz také:

NÍZKOPROFILOVÉ ANTÉNY V BLÍZKOSTI LIDSKÉHO TĚLA
Disertační práce Ing. Milan Švanda
České vysoké učení technické v Praze. Fakulta elektrotechnická, Katedra elektromagnetického pole

Komunikační anténa určená pro připevnění na tělo (Communication antenna intended for attaching to a human body) - Patent 302377
České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická, Praha 6, CZ
Hudec Ing. CSc. Přemysl, Praha 5
Švanda Ing. Milan, Praha 6 - Nebušice
Polívka Ing. Ph.D. Milan, Praha 4