Tajemné krátké vlny

Rozsahy, kmitočty, použití.

Rádiové vlny, jak se všeobecně nazývají vysokofrekvenční kmity šířící se prostorem, jsou v pásmu do 30 MHz rozděleny do úseků, které jsou určeny pro různé služby. Současně jsou rozděleny tak, aby jednotlivým službám připadly úseky jak v pásmu vyšších, tak i nižších kmitočtů. V následující tabulce jsou uvedeny jednotlivé kmitočtové pásma s hrubým rozdělením, přesněji jednotlivé kmitočty se řídí příslušnými ustanoveními úřadů a obvykle se většinou dají najít na internetu.

9,00 - 19,95 kHz

Radionavigace

19,95 - 20,05 kHz

Kmitočtové standardy a časové signály

20,05 - 148,5 kHz

Radionavigace

148,5 - 283,5 kHz

Rozhlas - Dlouhé vlny

283,5 - 495,0 kHz

Radionavigace

495,0 - 505,0 kHz

Kmitočtové standardy a časové signály

505,0 - 526,5 kHz

Radionavigace

526,5 - 1606,5 kHz

Rozhlas – Střední vlny

1606,5 - 1800 kHz

Radionavigace

1800 - 1810 kHz

Radiolokace

1810 - 1980 kHz

Amatérské pásmo 160 m

2000 - 2194 kHz

Námořní pásmo

2300 - 2495 kHz

Rozhlasové pásmo KV - 120 m

2498 - 2502 kHz

Kmitočtové standardy a časové signály

2850 - 3155 kHz

Letecké pásmo

3200 - 3400 kHz

Rozhlasové pásmo KV - 90 m

3400 - 3500 kHz

Letecké pásmo

3500 - 3900 kHz

Amatérské pásmo 80 m

3900 - 4000 kHz

Rozhlasové pásmo KV - 75 m

4000 - 4438 kHz

Námořní pásmo

4650 - 4750 kHz

Letecké pásmo

4750 - 4995 kHz

Rozhlasové pásmo KV - 60 m

4995 - 5005 kHz

Kmitočtové standardy a časové signály

5005 - 5060 kHz

Rozhlasové pásmo KV - 60 m

5420 - 5730 kHz

Letecké pásmo

5900 - 6200 kHz

Rozhlasové pásmo KV - 49 m

6200 - 6525 kHz

Námořní pásmo

6525 - 6765 kHz

Letecké pásmo

7000 - 7200 kHz

Amatérské pásmo 40 m

7200 - 7450 kHz

Rozhlasové pásmo KV - 41 m

8100 - 8815 kHz

Námořní pásmo

8815 - 9040 kHz

Letecké pásmo

9400 - 9900 kHz

Rozhlasové pásmo KV - 31 m

9995 - 10005 kHz

Kmitočtové standardy a časové signály

10005 - 10100 kHz

Letecké pásmo

10100 - 10150 kHz

Amatérské pásmo 30 m

11175 - 11400 kHz

Letecké pásmo

11600 - 12100 kHz

Rozhlasové pásmo KV - 25 m

12230 - 13200 kHz

Námořní pásmo

13200 - 13360 kHz

Letecké pásmo

13570 - 13870 kHz

Rozhlasové pásmo KV - 21 m

14000 - 14350 kHz

Amatérské pásmo 20 m

14990 - 15010 kHz

Kmitočtové standardy a časové signály

15010 - 15100 kHz

Letecké pásmo

15100 - 15800 kHz

Rozhlasové pásmo KV - 19 m

16360 - 17410 kHz

Námořní pásmo

17480 - 17900 kHz

Rozhlasové pásmo KV - 16 m

17900 - 18030 kHz

Letecké pásmo

18068 - 18168 kHz

Amatérské pásmo 17 m

18780 - 18900 kHz

Námořní pásmo

18900 - 19020 kHz

Rozhlasové pásmo KV - 15 m

19680 - 19800 kHz

Námořní pásmo

19990 - 20010 kHz

Kmitočtové standardy a časové signály

21000 - 21450 kHz

Amatérské pásmo 15 m

21450 - 21850 kHz

Rozhlasové pásmo KV - 13 m

21924 - 22000 kHz

Letecké pásmo

22000 - 22855 kHz

Námořní pásmo

24890 - 24930 kHz

Amatérské pásmo 12 m

24995 - 25005 kHz

Kmitočtové standardy a časové signály

25070 - 25210 kHz

Námořní pásmo

25670 - 26100 kHz

Rozhlasové pásmo KV - 11 m + CB pásmo A

26100 - 26175 kHz

Námořní pásmo

26060 - 26500 kHz

CB pásmo B

26510 - 26950 kHz

CB pásmo C

26960 - 27400 kHz

CB pásmo D

27410 - 27850 kHz

CB pásmo E

27860 - 27990 kHz

CB pásmo F

28000 - 29700 kHz

Amatérské pásmo 10 m

Z této tabulky je patrné, že prakticky se nevyskytují žádné volné – neobsazené pásma kmitočtů.

PŘIJÍMAČ.

Chcete-li přijímat libovolné stanice, musíte mít samozřejmě v prvé řadě přijímač, také označovaný jako RX (z anglického RECEIVER), a mimo to ještě i anténu, o které se zmíním dále. Někdy se setkávám s otázkou, co je důležitější, přijímač nebo anténa. Obvykle odpovídám, že ani s nejlepším přijímačem nic nezachytíte, pokud nemáte anténu. A naopak – s velkou anténou bez přijímače nic neuslyšíte, prostě jsou nutné oba tyto prvky.

Jinou otázkou je rozsah přijímaných kmitočtů. Starší přijímače s jedním nebo několika krátkovlnnými rozsahy mají obvykle možnost přijímat pouze rozhlasová pásma. Samozřejmě, občas se ještě mezi zájemci vyskytují vojenské přijímače, ale málokteré z nich mají možnost přijímat specielní druhy provozu, jako SSB (vysílání s jedním postranním pásmem a potlačenou nosnou vlnou), takže ty ze svých úvah zatím vynecháme. To je důvod, proč je dobré mít přijímač pokrývající celou řadu krátkovlnných pásem v celém rozsahu od 1,7 MHz do 30 MHz, i když – ideální by byl přijímač s rozsahem od cca 100 kHz až do 30 MHz, který pokryje možnosti příjmu na dlouhých, středních i krátkých vlnách. V dřívějších dobách byl takovým přijímačem třeba Lambda, ale dnešním nárokům již nevyhovuje.

ANTÉNA.

Délka použité antény, na rozdíl od vysílacích antén, závisí na tom, jaký použijeme přijímač. Pokud je to přenosný přijímač zvaný „globální“, neměli bychom to s délkou antény přehánět, mohlo by se docela dobře stát, že neuslyšíme nic (přijímač se zahltí signály silných stanic). Úmyslně zde pracujeme s anténou daleko od rezonance, v tom případě mluvíme o aperiodické, neladěné anténě. Pracujeme-li při resonanci, mluvíme o laděné anténě. Laděná anténa má sice větší účinnost, t. j. podává větší napětí na kmitočtu, na který je vyladěna, ale zato působí potíže při obsluze, a proto se u přijímačů používá jenzcela výjimečně.

Obecně platí, že na běžný poslech nám úplně stačí cca 10 m drátu spuštěného z okna, je to tak zvaná anténa DVZO, čili Drát Vyhozený Z Okna. Ale upozorňuji, že čím je anténa dál od domu, tím zachytí méně rušení, kterého je v současné době opravdu dost (spínané zdroje atd). Tato anténa není rezonanční (úzkopásmová), jelikož nám záleží na příjmu celého spektra vln.

Takže – jakou anténu bych doporučil pro kvalitní poslech všeho možného? Tak třeba tuhle:

A její délka? Nóóóó, jak to vyjde, třeba i 40 metrů, prostě „takňák“. Jen připomínám, že do délky antény je nutno započítat i délku svodu k přijímači.

Co a kde hledat ?

Ptáte se, kde je něco zajímavého k poslechu? Odpověď je jednoduchá – VŠUDE. Podivné signály se objevují jak v přeplněném rozhlasovém pásmu 49 metrů, tak i na zdánlivě prázdných námořních pásmech. To platí zejména pro tak zvanéčíslicové stanice, hlásící řady čísel a kódů, které se náhle objeví na velmi >různých kmitočtech Existují však pravidelně se objevující stanice na svém stálém kmitočtu. Záhadné digitální signály je také možno slyšet na tomtéž kmitočtu již řadu let. Příkladem může být již slavná stanice nazývaná „The buzzer“, bzučák.

Dále ještě nastupuje otázka šíření vln, tedy schopnost šíření elektromagnetických vln. Nebudeme zde rozebírat detaily, tomuto zajímavému odvětví se budeme věnovat jindy, ale ve stručnosti, co na daných kmitočtech v dané oblasti závisí také na denní době. Obecně se říká, že vlny s kmitočtem nad 10 MHz jsou tak zvané denní vlny. Jejich dosah totiž závisí na množství slunečního záření dopadajícího na ionosférické vrstvy které se nachází v horní části atmosféry země. To ovšem platí pouze pro oblast krátkých vln, VKV pronikají ionosférou a míra její síly a výšky nemá zde žádný význam.

Zpracováno podle http://tajemnicesw.cba.pl/

Viz také http://ok1ike.c-a-v.com/soubory/sw_prijimac.htm