T-ČLÁNEK

Vzhledem k tomu, že naše parta z radiokroužku se zabývá také testováním nejrůznějších druhů antén, byli jsme nucení si sestavit ladicí člen k přizpůsobování antén a k nastavení poměru stojatých vln (PSV, SWR) na co nejnižší hodnotu, s popsaným zařízením se obvykle daří docílit hodnota 1 až 1,1 na všech pásmech.

Cívka je navinuta na průměru 85 mm a má 52 závitů vodičem o průměru 2 mm, vývod k ladicímu kondenzátoru je na 28 závitu od vstupu. Odbočky na přepínače jsou na každém druhém závitu. Ke konektoru VSTUP se připojuje vysílač (transceiver), ke konektoru VÝSTUP je připojena anténa. Ladicí kondenzátor C1 je zhotoven z dvojitého ladicího kondenzátoru (duálu) ze staršího elektronkového přijímače tak, že byla odstraněna každá druhá rotorová i statorová deska, na fotografiích jsou vidět podrobnosti.

Hotovo? Tak můžeme si ověřit správnost zapojení a funkci tohoto zařízení, připojíme jej k transceiveru a jedeme.

1.   Začneme na pásmu 14 MHz. Oba přepínače dáme do střední polohy, protáčíme otočný kondenzátor tak aby vzrostla úroveň přijímaného signálu (a pochopitelně také šumu). Pokud máme k dispozici PSV-metr (nebo je-li zabudován v transceiveru) překontrolujeme poměr stojatých vln.

2.   Nyní přejdeme na pásmo 7 MHz. Oba přepínače přepneme na maximální počet závitů cívky a pokračujeme jako v prvém případě, pokud se nám naladění nedaří, přepínáme postupně oba přepínače do polohy na menší počet závitů.

3.   Ladicí kondenzátor (10 až 150 pF) by při správném naladění mít tyto hodnoty:

  7 MHz ------------ 100 až 130 pF

10 MHz ------------   90 až 120 pF

                14 MHz ------------   60  až  85 pF

                21 MHz ------------   40  až  60 pF

                24 MHz ------------   35  až  45 pF

                28 MHz ------------   20  až  30 pF

                29 MHz ------------   15  až  20 pF

Větší odchylka od těchto hodnot (více než 20%) vypovídá o tom, že obvod není správně naladěn: vstupní impedance bude značně odlišná od 50 Ohmů.

4.   Tato konstrukce zařízení je určena pro výkony maximálně 400 až 500 W. V místech uchycení segmentů (desek) přepínače je vhodné použít umělohmotné průchodky, jaké se vyskytují ve starších počítačových zdrojích (s výkony kolem 350 W) k ;přichycení výkonových tranzistorů ke chladičům.

Zpracováno dle popisu v http://cq-vrn.ru/