JEDNODUCHÝ AM PŘIJÍMAČ

NA REPRODUKTOR

Následující zapojení přijímače bylo převzato z jedné starší příručky o elektronice a mírně upraveno pro použití novějších součástek. Je to opravdu velmi pěkný malý dvoutranzistorový přijímač s použitím minima součástek, který je přesto schopen vybudit i malý reproduktor, ne jenom sluchátka.

Jak je vidět ze schématu, jeho provedení je tak jednoduché, jak nejvíc může být, jen pár univerzálních tranzistorů a několik dalších pasivních součástek. Funkce přijímače je také velice jednoduchá. Feritová anténa L1 zachycuje signály středovlnných rozhlasových vysílačů z etéru a laděný obvod, tvořený indukčností feritové antény a ladicího kondenzátoru vybere ze změti signálů ten požadovaný a předá jej k dalšímu zpracování.


Další stupeň, který obsahuje tranzistor T1, pracuje jako vysokofrekvenční zesilovač přijatého signálu, a současně jako demodulátor, který z vysokofrekvenčního signálu oddělí nízkofrekvenční modulační kmitočet a ten zesílí natolik, že pak může být přiveden do dalšího stupně. V tomto druhém stupni je použit tranzistor T2, který pracuje jako jednoduchý nízkofrekvenční zesilovač demodulovaného audio signálu který zesílí natolik, že je pak slyšet v připojeném reproduktoru jasně a zřetelně.

Navíc je zde do emitoru tranzistoru T1 zavedena regulovaná kladná zpětná vazba z odbočky na cívce, která výrazně zvýší citlivost zapojení, umožní lépe rozlišit jednotlivé přijaté signály (vyšší selektivita laděného obvodu) a přijaté signály podstatně zesílí.

Seznam použitých součástek:
R1 = 1M
R2 = 22K
R3 = 4K7
R4 = 1K
P1 = 4K7/N
C1 = 104
C2 = 470pF
C3,C4 = 10uF/25V
T1 = BC547
T2 = BD137 (BD139)
L1 = klasická středovlnná feritová anténa
Repro = 8 ohmů reproduktorek 5 cm

Námět ke konstrukci převzat z http://homemadecircuitsandschematics.blogspot.cz/