DV – SV VYSÍLAČ

V následujícím popisu se chci po mnoha letech přiznat k jednomu z nejhorších trestných činů, jaký bylo možno spáchat v dobách totality, kdy se nezákonné provozování nebo i jen vlastnictví vysílače trestalo velice přísně. Ovšem – je mou povinností zájemce o stavbu tohoto zařízení upozornit, že jeho provoz u nás ještě stále není povolen, a tedy by mohlo docházet k různým nepříjemnostem. Tento popis slouží pouze jako ukázka, jak by (teoreticky) mohl být zapojen jednoduchý vysílač. Době jeho vzniku také odpovídají použité tranzistory.

Popsaný pirátský vysílač může pracovat v rozsazích jak středních, tak i dlouhých vln, kde již dnes takový provoz rozhlasových vysílačů není, takže možnost, že by docházelo k nějakému rušení (či odposlechům) je velice malá. Výhodou je, že se nemusíme starat o stavbu přijímače na tyto pásma, nějaké to odložené středovlnné (nebo i dlouhovlnné) rádio se najde téměř všude. Pracovní kmitočet může být jak proměnný, tak i pevný (místo ladicího kondenzátoru použijeme pevný kondenzátor), což přispěje ke značnému zmenšení rozměrů vysílače (a zároveň k lepší stabilitě kmitočtu). Cívky laděného obvodu jsou navinuty na feritové tyčce o průměru 8 mm s délkou 30 až 50 mm. Cívka L1 má 100 závitů a zpětnovazební cívka L2 má 20 závitů lakovaným nebo smaltovaným měděným vodičem o průměru 0,2 mm, vinuto těsně závit vedle závitu.

Bez vnější antény bude signál vysílače zachytitelný jen na malou vzdálenost, přibližně kolem jednoho metru, případně i malinko více, v závislosti na vzájemné poloze obou feritových antén (vysílače a přijímače). Při použití teleskopické antény s délkou 30 až 80 cm bude možno přijímat signál vysílače na vzdálenost 10 až 20 metrů. Pokud bychom použili anténu s délkou 5 až 10 metrů z kousku vodiče a připojili ke kostře vysílače uzemnění, vzroste dosah až téměř na 1 km.

Zdroj vysokofrekvenčních kmitů (oscilátor) pracuje s vf tranzistorem typu OC170, v dřívějších dobách velice oblíbeným pro práci s vyššími kmitočty. Jeho napájecí napětí je amplitudově modulováno nízkofrekvenčním signálem z mikrofonu. Hloubka modulace byla s použitým dvoustupňovým zesilovačem s přímou vazbou osazeným nf tranzistory typu OC71 dostatečná.

POUŽÍVÁNÍ PODOBNÝCH ZAŘÍZENÍ JE ZAKÁZANO !!!
ZDE UVEDENÉ ZAPOJENÍ SLOUŽÍ POUZE JAKO INFORMATIVNÍ MATERIÁL. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ VÁS NECHCI NABÁDAT K PORUŠOVÁNÍ ZÁKONŮ, PŘEDPISŮ A OBECNĚ ZÁVAZNÝCH NOREM. POUŽITÍM TOHOTO NÁVODU SE MŮŽETE DOSTAT DO ROZPORU S PLATNÝMI VYHLÁŠKAMI A ZÁKONY. POUŽITÍ JE NA VAŠE VLASTNÍ RIZIKO !
NEPŘEBÍRÁM ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI PŘÍMÉ, ČI NEPŘÍMÉ ŠKODY ZPŮSOBENÉ POUŽITÍM TOHOTO ZAPOJENÍ.