PŘESTAVBA SV NA 160m

Přenosné rozhlasové přijímače s pásmem středních vln (MW, SV) je velmi jednoduché přeladit na amatérské pásmo 160 metrů, bez pomoci měřicích přístrojů. Stačí postupovat podle následujícího návodu.

Otevřeme přijímač (odebereme zadní stěnu), zapneme jej a naladíme na rozhlasovou stanici ČRO 2 / ČRO 6 (Domamil) pracující na kmitočtu 1 332 kHz. Nyní postupně ladíme jádrem v oscilátorové cívce (za současného přelaďování ukazatele stupnice) tak dlouho, až tuto stanici budeme přijímat na kmitočtu (dílku stupnice) 900 kHz. Tím pádem rozsah ladění našeho přijímače je od 972 kHz až do 2 032 kHz, amatérské pásmo 1 700 kHz až 2 000 kHz máme na stupnici od 1 268 do 1 568 kHz. Mnohem výhodnější by byla referenční stanice s „kulatým“ kmitočtem, ale bohužel, takové jsou již vzdálené mimo přijímací oblast. Tabulka jak budou rozloženy kmitočty, a jak k ním dojít:

Cejch    900 = 1 332
1 332 – 900 = 432
Cejch 1 268 + 432 = 1 700

Cejch    540 =    972 kHz
Cejch 1 268 = 1 700 kHz
Cejch 1 568 = 2 000 kHz
Cejch 1 600 = 2 032 kHz

Pokud máte s touto stanicí problémy, zkuste Rádio Dechovka na 1 233 kHz, (Brno Řečkovice, České Budějovice, Dobrochov, Líbeznice, Ostrava). Pak je ovšem nutno přepočítat rozsah ladění podle výše uvedené tabulky.

Jako další krok je nutno doladit vstupní obvody. Pokud přijímač pracuje s feritovou anténou na vstupu, nastavíme maximální hlasitost přijímaného signálu posuvem cívek po feritové tyčce. Přijímače, které jsou určeny k provozu s vnější anténou, mívají cívku vstupního obvodu na kostřičce obvykle v plechovém krytu, s dolaďovacím feritovým jádrem. Pak opět šroubováním jádra docílíme maximální hlasitosti – a tímto je přeladění přijímače dokončeno.

Samozřejmě, tento přijímač je stále určen pouze k příjmu AM signálů, pokud chceme přijímat signály SSB (s jedním postranním pásmem), nebo signály CW (telegrafie), pak musíme přijímač doplnit ještě dalším zařízením, kterému říkáme “záznějový oscilátor“, zkratka BFO (z anglického beat frequency oscillator)……..

……. a o tomto si povíme v příštím pokračování tohoto popisu. V dalších částech se dozvíte, jak docílit toho, aby se daly přijímat i ostatní amatérská pásma, jakou použít anénu a mnoho dalších užitečných informací. Mnozí bývají značně netrpěliví, a chtěli by se o příjmu na krátkých vlnách toho dozvědět více a nechtějí čekat na další pokračování, těm vřele doporučuji podívat se na adresu http://ok1ike.c-a-v.com/soubory/kvbabka.htm