SV AM VYSÍLAČ

V dalším povídání si ukážeme, jak provádět něco nezákonného – a sice vysílání na středních vlnách. Zde uvedený návod ale slouží pouze jako informativní materiál. V žádném případě Vás nechci nabádat k porušení zákonů, předpisů a obecně závazných norem. Použitím tohoto návodu se můžete dostat do rozporu s platnými vyhláškami a zákony. Já jsem vás varoval....

Pokud se vám dostane do ruky nějaký starší elektronkový rozhlasový přijímač, je u něj koncový nízkofrekvenční stupeň zapojen s velkou pravděpodobností takto (Tesla Verdi):

Pro naše účely si schéma zjednodušíme takto:

Prozatím, pokud budeme chtít přijímač využít pouze jako vysílač, můžeme vše ostatní kromě tohoto zesilovače a napájecího zdroje odstranit. Tímto krokem získáme hromádku kvalitních součástek, které pak můžeme využít pro další zajímavá zapojení.

Ale pokračujeme v popisu této konstrukce. Hned při prvém pohledu na schéma zjistíme, že budeme potřebovat „nějak“ přeměnit zvuk (naše řeči) na elektřinu, která pak bude zpracována v tomto zapojení a přivedena na reproduktor. Předem prozradím, že budeme potřebovat mikrofon, a sice tak zvaný „elektretový“, pokud jej váš prodejce součástek nemá, najdete jej ve vyřazených kazetových magnetofonech. Pokud bychom jej nesehnali, v nouzi vyhoví i tak zvaná mikrofonní vložka ze staršího telefonu, tedy uhlíkový mikrofon.

Tyto mikrofony potřebují napájení stejnosměrným proudem, aby zachycený zvuk „zvlnil“ protékající proud a tak vznikl nízkofrekvenční signál. Pokud nejste v oboru elektronek (a vůbec NF techniky, i tranzistorové) naprostí neználkové, jistě podle tohoto schématu odhadnete, že na katodě naší elektronky je stejnosměrné napětí vzniklé na odporu průtokem anodového (a tedy i katodového) proudu. No a tohle napětí si přivedeme na mikrofon, a…. Jak prosté, milý Watsone.

Čeho jsme tímto dosáhli? No, máme k dispozici nízkofrekvenční zesilovač s mikrofonem, jenže my chceme vysílat. Takže tomuto zapojení, které zatím máme hotové, budeme říkat „modulátor“ a bude nám sloužit k tomu, aby otiskl signál z mikrofonu na vysokofrekvenční signál, který je již schopen se šířit z antény do širého okolí, této činnosti se říká modulace.

Takže z toho vyplývá, že přichází náš další úkol. Zhotovit přístroj, který je schopen vyrobit požadované vysokofrekvenční kmity v rozsahu třeba středních vln. Takovému zapojení se říká oscilátor, jeho zapojení je na dalším obrázku.

Tento oscilátor bude pracovat s tak zvanou anodovou modulací, na jeho anodu se přivede stejnosměrné napětí smíchané s akustickým signálem. V přívodu k anodě je ještě zapojen měřicí přístroj proudu, miliampérmetr, o jehož funkci si povíme dále, při popisu uvádění do chodu.

Tak o základních dílech už něco víme, a proto přistoupíme k tomu, jak z nich vyrobit AM vysílač s výkonem 5 až 8 W (šlo by i víc, ale raději ne, ať se signál nešíří příliš daleko). K nastavení pracovního kmitočtu slouží kapacitní trimr – tedy nastavitelný kondenzátor 8 až 30 pF. Podle použité antény a nastaveného kmitočtu pak doladíme proměnným kondenzátorem 2 až 30 pF anodový obvod (samozřejmě při připojené anténě) na minimum anodového proudu.

Pro vinutí cívek L1 a L3 vřele doporučuji použít keramické kostry o průměru 15 mm, na něž navineme po 60 závitech v jedné vrstvě těsně závit vedle závitu smaltovaným nebo lakovaným vodičem o průměru 0,3 mm. Cívka L3 pak bude mít odbočku na 15 závitu od dolního – uzemněného konce. Vazební cívka L2 má 6 závitů stejným vodičem u studeného konce cívky (ve schématu horní konec). Anodový ladicí kondenzátor by měl být vzduchový typ, za provozu je na něm totiž dosti značné napětí.

Takže zbývá již jen oba tyto stavební díly mezi sebou propojit, a ejhle – máme kompletní vysílač, viz další obrázek. Funkce vypínačů je vám jistě zřejmá, vypínačem 1 zapneme anodové napětí a začneme vysílat, vypínač 2 samozřejmě slouží k tomu, abychom nemuseli poslouchat naše kecy, ale hlavně také proto, aby nevznikla kladná zpětná vazba z reproduktoru na mikrofon, zařízení by se pak rozkmitalo (rozpískalo).

Tímto ve stručnosti končí prvá část popisu, jak se dostat do křížku se zákony, jako další krok je připraven popis transceiveru – tedy kombinace přijímač/vysílač na tyto střední vlny jako rozšíření tohoto popisu. To pro případ, že by jste chtěli s přítelem mezi sebou komunikovat na dálku, aby vám pak v base nebylo smutno……..