Střídavý voltmetr s rozprostřenou stupnicí

V radioamatérské praxi se často vyskytne potřeba měřit napětí v síti a kontrolovat jeho kolísání. K tomuto účelu je vhodné použít střídavý voltmetr s ručkovým přístrojem a upravit jeho stupnici tak, aby na ní bylo pouze několik desítek volt kolem správné hodnoty. Zapojení takového přístroje je na následujícím obrázku.

Měřené napětí ze sítě přichází přes proudový omezovač tvořený odpory R1 a R2 na dvoucestný usměrňovač v můstkovém zapojení (Graetz) s diodami D1 – D4. Usměrněné napětí je vyfiltrováno elektrolytickým kondenzátorem C1 a přivedeno na mikroampérmetr přes odporový trimr R4 a přechod báze-emitor tranzistoru T1, který zde zastává funkci nízkonapěťové Zenerovy diody.

Pokud napětí na výstupu usměrňovače nepřestoupí 6 až 8 V, je výchylka měřicího přístroje nulová. Při stoupnutí napětí, kdy přesáhne průchodné napětí přechodu emitor-báze tranzistoru, ručička měřicího přístroje se začne vychylovat úměrně velikosti napětí.

Odporovým trimrem R3 nastavíme citlivost přístroje,  R4 zase rozsah měřených napětí. Při nulovém odporu R4 (zkratován) se měřicí šířka zmenší na cca 20 V,  dostaneme tedy rozsah měřených napětí 220 až 240 V. Při nastavení R3 na maximální hodnotu (tedy 33 tisíc ohmů), bude rozsah měřených napětí přibližně od 100 do 250 V.

Jako měřicí přístroj použijeme libovolný „budík“ s maximální výchylkou při 50 až 300 mikroampér. Tranzistor libovolný křemíkový N-P-N, třeba některý z řady KFxxx. Diody libovolné křemíkové, třeba i vysokofrekvenční z řady KA. Po seřízení přístroje můžeme odporové trimry nahradit odpovídajícími pevnými odpory.

Pro seřizování doporučuji použít regulační autotransformátor, připojený na vstup tohoto přístroje ve spojení s digitálním (číslicovým) voltmetrem, kterým kontrolujeme vstupní napětí Pomocí odporových trimrů R3 a R4 nastavíme požadovaný rozsah měření, a posléze i nakreslíme novou stupnici.