ŠTĚNICE HARTLEY

Zde uvedený návod slouží pouze jako informativní materiál. V žádném případě Vás nechci nabádat k porušení zákonů, předpisů a obecně závazných norem. Použitím tohoto návodu se můžete dostat do rozporu s platnými vyhláškami a zákony.

Oscilátor je zapojen v podstatě na základě typu Hartley, s drobnými úpravami v obvodu zpětné vazby, díky jimž má asi o 10% až 20% větší účinnost oproti analogickým zapojením.

R1 = R3 = R4 = 10k
R2 = M33
C1 = M1
C2 = 56
C3 = 24
T1 = libovolný nf Si tranzistor, ve vzorku byl použit BC108
T2 = libovolný vf Si tranzistor, ve vzorku byl použit BF179
L1 - 5+5 závitů vodičem 0,5 mm vzduchově na průměru 3 mm

Nějaké seřizování pro uvádění do chodu není zapotřebí, zařízení začne pracovat ihned po připojení k napájení, ovšem za předpokladu, že při stavbě nedošlo k žádné chybě. Pokud by při provozu tohoto zařízení se z přijímače ozývalo pískání, znamenalo by to, že zde dochází k nežádoucí zpětné vazbě, která se dá snadno a jednoduše odstranit blokováním napájecího napětí proti zemi dvojicí kondenzátorů – 10n a 1M. Po zkušenostech s provozem tohoto zařízení bych ještě doporučil připojovat anténu přes vazební kondenzátorek s kapacitou 1 až 2 pF, dá se nahradit dvěma zkroucenými kousky vodiče.  Anténa byla použita dlouhá 20 cm, ve vzdálenosti 100 metrů byl příjem ještě kvalitní.

Zdroj inspirace http://comradely.ru/