Tak jsem se konečně odhodlal postavit nové zařízení, zde na této stránce budu uvádět postup prací a dosažené výsledky.

Prozatím alespoň jeden obrázek ze stavby:

Taxem dokončil přijímací část, ale nemaje dosud řádnou anténu, vzpomenul jsem na doby svého mládí. Tehdy se používal tak zvaný ANTENOR, tedy oddělovací fixní kondenzátor s kapacitou kolem 5 000 cm (ano, centimetrů, tehdy se tak kapacita měřila) který se jedním koncem připojil k rozvodu síťového napětí - do zásuvky, a druhý konec se připojil k přijímači jako anténa. Na dalším obrázku si tuto sestavu můžete prohlédnouti.

Další pokračování:

Konečně se mi podařilo za pomocí mých přátel houmlesáků sehnat dostatečné množství materiálu na stavbu opravdové antény, obávám se, že rozebrali někde nějakou rozhlednu nebo stožáry vysokého napětí. Po řádném a důkladném studiu theorie rádiových antén, jsem se odhodlal sestaviti svislou vícepásmovou anténu, mladými zvanou VERTIKÁL, jelikož mi připadá, že tento typ má výhodné vlastnosti při vyzařování rádiových vln - neplýtvá jimi zbytečně nahoru a dolů, jako drátová vodorovně natažená anténa. Výsledek předčil všechna očekávání, prohlédněte si další obrázek.

Někteří z p.t. čtenářů stránek těchto se pídili po podrobnostech mého specielního přijímače, s nímž dosahuji tak vynikajících výsledků, nuže pro tyto ctěné zájemce přináším zde snímky, ze kterých si mohou učiniti jasnou představu. Nejprve pohled na otevřený přijímač ze zadní strany:

a na dalším obrázku je zříti vidno montážní schéma tohoto receiveru, po našem tedy přijímače:

SLÁVA!!!

Oznamuje se všem ctěným příznivcům vln krátkých pod 500 metrů, že v době nejbližší hodlám sobě zakoupiti vakuové lampy vysílací a odhodlaně se pustiti do stavby transmiteru, jehož vysíláním hodlám obšťastniti veškeré hamateury, kteří se mnou doposud nemají navázáno spojení. Očekávám ovace. Zatím si račte prohlédnouti schema připravovaného vysílače.

Pokračování zpráv ze stavby bude v brzké době pokračovati.

A již je to zde, úspěšně jsem dokončil stavbu stupně pro vybuzení PA, snad ten výkon bude stačit.

Tak, a VFO již je v chodu taky.

K mému spolehlivému PC ze smetiště jsem si přikoupil novou klávesnici a monitor.

Od mého spolehlivého dodavatele součástek jsem zakoupil spoustu materiálu.

... a pustil se do vinutí cívky pro anténní člen.

Konečně! Antenní člen je dokončen. Uvidíme, jak bude ladit.