SIGNALIZACE STAVU AKUMULÁTORU

Popsané zařízení pro kontrolu stavu akumulátoru bylo původně ve zjednodušeném tvaru sestaveno za účelem kontroly akubaterie na „portejblu“, kdy jsme s kroužkem měli dosti špatné zkušenosti s postupným nenápadným vybíjením akumulátoru a tím i klesáním výkonu vysílače, což bylo mylně přisuzováno zhoršování podmínek šíření. Za tímto účelem jsme si postavili jednoduché zapojení, které signalizovalo nabitou nebo vybitou baterii. Pak ale jeden z členů navrhl, že by se „tohle“ mohlo použít i v autě, když už tam je taková spousta různých kontrolek, ale právě tyto chybí. Pak se snadno může stát, že akumulátor v autě je natolik vybitý, že ani neumožní nastartovat. No a když už něco takového stavíme, tak si pro použití v autě zapojení rozšíříme o další stav – kdy je baterie „přebitá“, tedy nabitá až moc.

Dále uvedené zapojení používá tři barevné LEDky s červenou, zelenou a žlutou barvou, které se rozsvítí při napětí:
Žlutá dioda – napětí pod 12 V
Zelená dioda – napětí mezi 12 V až 14,7 V
Červená  dioda – napětí nad 14,7 V

Signalizace těchto tří stavů naprosto postačuje, žlutá barva značí nízké napětí akumulátoru a tedy potřebu jeho dobití. Nejčastěji se bude vyskytovat zelená barva, což je správný stav, a výjimečně se může stát, že se objeví i červená barva, označující napětí akumulátoru nad 14,7V což je znamení, že akumulátor je přebitý a mohlo by to uškodit jemu i dalším zařízením k němu připojeným.

Při použití v automobilu je nutno mít na paměti, že přístroj ve skutečnosti ukazuje hodnotu napětí, které dodává alternátor, které je větší za jízdy, než když je motor vypnutý.Abychom si ověřili stav akumulátoru a jeho připravenost na příští den, je vhodné jej kontrolovat při vypnutém motoru a zapnutých hlavních světlech. Pak nám žluté světlo připomene, že je vhodné jej dobít.

Hranice napětí, při kterých se rozsvěcí odpovídající diody je možno upravit změnou hodnot odporů R2 a R8. Nastavení je vhodné provádět pomocí regulovaného zdroje napětí. Odpory v zapojení doporučuji použít na zatížení 0,25W, provoz zařízení je pak opravdu spolehlivý.

Postaveno podle  http://hobby-elektronika.eu/