STABILIZÁTOR PROUDU

Na jednom radioamatérském táboře se najednou stalo, že bylo nutné dobít baterii, ale ouvejs – nabíječka po ruce nebyla. Zato krabice různých součástek, tak copak by kutilové si nemohli pomoci jinak? Třeba jednoduchým stabilizátorem proudu……

Tak si vyhrabeme z krabice dva tranzistory, jeden výkonový, který snese nabíjecí proud, a druhý již nějaký docela obyčejný, ale aby měl slušný zesilovací činitel, alespoň 100. Naštěstí takových je většina. Podle této nápovědy si již jistě najdete v katalogu nějaký vhodný typ, jen prozradím že při pokusech jsme použili tranzistory KU605 (T1, výkonový) a KF508 (T2, ten druhý), jelikož podobných typů jsme měli dostatek ze starých rozebraných zařízení.

V případě, že tranzistor T1 je hodně výkonný, je vhodné na místo tranzistoru T2 zapojit složený typ, například v Darlingtonově zapojení, a v tom případě druhý odpor zvolit s poněkud vyšší hodnotou, asi 1,2 / Ivýst a prvý odpor zase zmenšit, aby se T1 dříve otevíral. Onen druhý odpor by měl být zvolen na poněkud větší výkonové zatížení, P >= 0,6 x Ivýst x Ivýst x R, kde P je ztrátový výkon na odporu, Ivýst je výstupní proud (proud zátěže) a R je hodnota odporu. Vstupní napětí se může pohybovat v dosti velkých mezích, pokud by bylo menší, výstupní proud klesá, v opačném případě se tranzistor T1 podstatně zahřívá.

Zdroj –  http://cxema.my1.ru