SOFTWARE MAGNETOFON

Často se stává, zvláště u scanneristů, že nějakou zvlášť zajímavou stanici by si potřebovali nahrát, tedy uložit na disk, ať již ve tvaru WAV, nebo běžnějším komprimovaném tvaru MP3. Pro zápis zvuků na PC je mnoho programů, ale ne všechny právě vyhovují. Proč?

Především – ovládání programu by mělo být co možná nejjednodušší, snadno naučitelné, při zachycení zajímavého signálu není právě čas přehrabovat se v nepřehledném manuálu, v mnoha „helpech“ a podobně. Důležitým požadavkem je také dostupnost a cena programu, výhodou jsou tak zvané „free“ programy, které není nutno platit a hlavně není nutno se strachovat před protipirátskou unií.

Doporučuji vám obrátit svou pozornost na program Free MP3 Recoder, který nemá výše uvedené nedostatky. Je zdarma, krátký, velmi jednoduchý v ovládání (help není nutno číst), nezanechává zbytečné fajly na disku a ovládá zápis ve formátech WAV stejně jako MP3, dá se využít jak pro zápis zvuků z přijímače, tak i pro další záznamy – třeba jako diktafon, záznam hudby, atd.

Program je možno stáhnout ze stránek autora www.wordaddin.com, jeho délka je 899 kB. Po rozbalení archivu získáme spustitelný soubor, jeho spuštěním proběhne instalace do standartního adresáře C:\Program Files\MP3Recorder\ a na pracovní ploše se objeví ikona. Instalace dokončena!

Jak program vypadá po spuštění, je vidět na obrázku, kde jsou také uvedeny české popisky k jednotlivým ovládacím prvkům. Před začátkem nahrávání je nutno sdělit programu, odkud má brát signál. Například při zápisu zvuku ze vstupu zvukové karty, je nutno spustit program, stisknout tlačítko výběru zdroje zvuku, vybrat 'Line IN', pak stisknout tlačítko 'Record To', napsat jméno pod jakým názvem bude soubor uložen a posléze stisknout tlačítko 'Start'. Pokud je to zapotřebí nastavit úroveň zápisu, podle indikátorů. Ve špičkách by se ukazatel měl pohybovat ve žluté oblasti, a neměl by se dostat do červené.

Program Free MP3 Recoder je možno použít také pro záznam hudby nebo zpráv z televizoru, rozhlasového přijímače, nebo CD/DVD přehrávače. Pokud požadujeme vyšší kvalitu zvuku, vybereme 128 - 256Kbps nebo více. Pro záznam hlasu ze scanneru, nebo zpravodajství z TV naprosto postačí 32 - 96Kbps.

Díky programátorům z WORDADDIN STUDIO za perfektně napsaný program!

Na dalším obrázku jsou znázorněny dvě varianty propojení zvukové karty počítače se zdrojem signálu. Transformátor 1:1 až 1:3 umožňuje úplné galvanické oddělení počítače od zdroje signálu a tak minimalizuje konflikty mezi oběma zařízeními. V pokusné verzi byl použit transformátorek z karty starého modemu. Varianta s oddělovacím kondenzátorem je jednodušší, ale neumožňuje dokonalé oddělení. Jeden konec kabelu zakončíme jackem 3,5 mm do zvukové karty, do zdířky LINE IN. Druhý konec k reproduktorovému výstupu přijímače, nebo k lineárnímu výstupu.