Hledání drátu ve zdi

Někdy je zapotřebí znát přesné umístění síťového vedení ve zdech domu, zvláště při jeho opravách a rekonstrukcích, ba dokonce i k výběru místa, kam zatlouci hřebík nebo navrtat hmoždinku, aby nedošlo jak k poškození vedení, tak i – a to hlavně – k úrazu elektrickým proudem. K tomu může pomoci následující obvod.

Tento obvod je osazen třemi tranzistory, T1 a T2 (2 x BC547, NPN) tvoří složený tranzistor v Darlingtonově zapojení, T1 je zapojen jako emitorový sledovač a T2 se společným emitorem. Oba tak tvoří jeden stupeň citlivého nízkofrekvenčního zesilovače s velkým zesílením, druhý stupeň je osazen PNP tranzistorem T3 (BC557).

Zisk, tedy citlivost přístroje se dá nastavit pomocí potenciometru R5. Na výstupu jako zátěž je připojena telefonní sluchátková vložka 50 ohmů, je možno ji nahradit piezoelektrickým akustickým měničem s paralelně připojeným odporem 1k. Maximální hlasitost je dána hodnotou odporu R8. Na vstup zesilovače je připojena hledací anténa, je vyrobena z odstřižku měděného drátu o průměru kolem 1 mm a délce 0,5 m. Na jejím konci je připájeno kolečko  z plechu jako sonda, což může zvýšit citlivost antény, pak zabírá větší plochu.

Funkčnost obvodu se dá snadno otestovat dotykem prstu na anténu, ve sluchátku se ozve vrčení. Jeho hlasitost závisí na úrovni rušení a na poloze potenciometru R5. Stejné vrčení by se mělo ve sluchátku ozvat při přiblížení špičky antény se sondou k vedení sítě střídaného proudu. Maximální hlasitost pak udává přesné umístění skrytého vedení.

I. Bakomchev
Paguo 7-2000