FILTR PORUCH ZE SÍTĚ

Jednou z mnoha nepříjemností, pronásledujících radioamatéry, je rušení přicházející z elektrovodné sítě. Aby se mu zabránilo, je nezbytné použít filtry které přicházející rušení (v podstatě směs různých kmitočtů vyšších, než kmitočet sítě, tedy více než 50 Hz) nepropustí dále do přístroje, tedy v nejčastějším případě do přijímače. Nejúčinnější je boj s poruchami přímo u zdroje jejich vzniku, avšak z praktických důvodů, jak jistě všichni uznáte, je to ve skutečnosti nemožné.

V současné době domácí i zahraniční firmy nabízejí celou řadu různých filtrů, od jednoduchých až po vícestupňové, které mohou zajistit nejvyšší úroveň ochrany proti rušení. Pokud právě nemůžete nějaký vhodný filtr nalézt u dostupných prodejců, nebo se vám zdá poněkud finančně náročný, můžete si snadno vytvořit svůj vlastní filtr, třeba podle schématu na následujícím obrázku.

Filtr je navržen jako dvoustupňový. Prvý stupeň tvoří podélný transformátor Tr1 (tlumivka se dvěmi vinutími), druhý představují dvě vysokofrekvenční tlumivky L1 a L2. Vinutí transformátoru T1 zapojeno v sérii s přívodním vedením. Z tohoto důvodu se vyšší kmitočty, než je síťových 50 Hz vzájemně vyruší. Moudrý pan Werich by řekl – příchozí vejda hned zase vypadne. Při příchodu rušení na vývody transformátoru se jeho vinutí jeví jako zapojené do série a jejich induktivní reaktance XL roste s kmitočtem poruch: XL = ω L = 2 PI f L, kde f je rušicí kmitočet a L = indukčnost obou vinutí transformátoru zapojených do série.

Naopak kapacitní odpor kondenzátorů C1 a C2 se samozřejmě zmenšuje se zvyšujícím se kmitočtem (Хс =1 / ω С  =  1 / 2 PI f C), a proto čím vyšší je přicházející kmitočet, tím lépe je na vstupu a výstupu z filtru zkratován. Stejnou funkci zastávají kondenzátory C3 a C4.

Poznámka na závěr.
Doufám, že není nutno připomínat, že celý filtr je vhodné (nebo přímo nutné) uzavřít do kovové krabičky, propojené s ochranným vodičem (viz schéma).

Viz také http://radiolub.ru/