Varianta širokopásmové antény

Procházel jsem své poznámkové sešity z dob dávno minulých, kdy jsem byl OK2 (NEAR OPAVA, v padesátých letech minulého století) a hledal jsem pro jednoho zvědavce popis, jak jsem měl udělán PA pro staničku RSI-6K (je na fotkách v mém CV). Listuji, listuji, a náhle narazím na nákresy, jak jsem měl v té době nataženu anténu z okna v podkroví rodinného domku na vysoký dřevěný stožár na zahradě. Aha, vzpomínám si, vždyť tahle anténa byla allband, všepásmová! Ta by stála za to, seznámit s ní i ostatní zájemce. Původ této antény jsem si tehdy bohužel nepoznamenal, ale nápad pravděpodobně pocházel z nějakého zahraničního časopisu.

Anténu představuje vodič délky 22,6 m (obr. 1), který má v jedné třetině od konce paralelní obvod RL který rozšiřuje pásmo pracovních kmitočtů. Tento obvod podle obrázku 2 se skládá z bezindukčního odporu R 370 ohmů (používal jsem 6 odporů po 2k2 s kovovou vrstvou, na 1W) a z cívky L (55 závitů vodiče o průměru 1 mm navinutá na válcové kostře průměru kolem 50 mm.

Obrázek 1 – provedení antény

Obrázek 2 – LR obvod

Obrázek 3 – přizpůsobovací transformátor

Anténa je k napájecímu souosému kabelu s impedancí 50 ohmů připojena přes přizpůsobovací transformátor (obrázek 3) navinutý na feritovém toroidu průměru kolem 50 mm s počáteční permeabilitou kolem 20. Obě vinutí mají po 24 závitech vodičem o průměru 1 mm, anténa je připojena k odbočce na 18-tém závitu sekundárního vinutí. Přesněji odbočku vybereme pokusně při nastavování antény. Postupujeme tak, že opatrně měníme indukčnost cívky L a bod připojení k odbočce na transformátoru, tak, abychom docílili co možná nejmenší poměr stojatých vln (PSV) na středech (nebo CW či SSB části, dle zájmu) jednotlivých pásem. Pokud se snažíme vyladit tuto anténu i na pásmu 160 m, získáme od 7 MHz výše horší výsledky.

Zpracováno dle http://radioamateur.ru/index.php?nma=index&fla=index