KMITOČTOVÝ ROZSAH CB ANTÉNY

Jeden známý vtip praví (mimo jiné), že správná anténa má mít co nejširší frekvenční pásmo – být všepásmová pro všechny používané kmitočty, a zároveň jednokanálová, aby nepřijímala rušení „od vedle“. Takže jak to je ve skutečnosti.

Použitelná šířka pásma antény je rozsah kmitočtů, ve kterém zisk antény nepoklesne více než dvakrát, tedy ne více než o 3 dB. Vzhledem k tomu, že anténa je v podstatě rezonanční obvod, lze největší účinnost očekávat pouze na jedné určité frekvenci, tedy na jejím rezonančním kmitočtu. No a právě to je důvod, proč pro dosažení co možná největší dálky spojení potřebujete anténu speciálně určenou (naladěnou) na konkrétní pracovní kmitočet.

Jenže v praxi amatérská radiostanice nepracuje pouze na jednom kmitočtu, na rozdíl od profesionální,  ale je laditelná na několik různých, pokud budeme uvažovat v nadpisu zmíněnou anténu pro CB, tak zde pracujeme v rozsahu od 25,565 do 27,405 MHz (podle všeobecného oprávnění č. VO-R/7/04.2012-6 ), nebo například na amatérském pásmu 80 metrů je to od 3,5 do 3,8 MHz. Tak tu máš čerte kropáč. Co nyní? V těchto případech nezbývá, než jít do kompromisu. Vybereme anténu, u které její charakteristiky v požadovaném rozsahu kmitočtů nepřesáhnou ještě přípustné ztráty, kde má ještě dostatečnou účinnost. Samozřejmě, že tato anténa bude hůře pracovat na kmitočtech vzdálenějších od rezonančního, ale stále ještě bude přijatelná pro běžnou komunikaci.

Samozřejmě, že je také možno pro každý kmitočet (kanál) použít samostatnou anténu, ale jednak to značně zvyšuje cenu zařízení (napájecí kabely, anténní přepínače, stožáry a konečně i vlastní antény) a přiznejme si – není na to obvykle prostor ani nálada. Obecně platí, že menší rozsah pracovních kmitočtů mají směrové antény a antény s vysokým ziskem.

Tak jsem zde uvedl nejdůležitější vlastnost, podle které si vybíráme anténu. Jistě každý ví, že čím jsou lepší parametry antény, tím je také dražší (až na určité výjimky, dají se také koupit šmejdy za vyšší cenu, než kvalitní výrobky). Ale i ty vysoce kvalitní a drahé antény nemohou vyřešit úkoly, které jim byly svěřeny, pokud nejsou správně nainstalovány a konfigurovány (naladěny). Na parametrech antény a na její správné instalaci a konfiguraci závisí dosah spojení, který se může lišit od maximálně dosažitelného, a to v řádu desítek nebo i stovek násobků.

Při volbě antény je nutno zvážit mnoho různých parametrů (směrovost, zisk, šířka pásma, rozměry, možnost naladění, možnost upevnění na dané místo). Všechny tyto požadavky jsou navzájem v protikladu. Pouze pečlivý návrh antény umožňuje docílit maximální dosah a kvalitu spojení při minimálních nákladech. Výběr a instalace antény je náročný problém, který dokáže vyřešit jen zkušený radioamatér. Pokud si vybíráte anténu dle reklam na internetu, přečtěte si pečlivě všechny technické specifikace, a to ne pouze u jednoho prodejce, ale všechny dostupné.

Viz také http://cb-27.ru/