BY-PASS NF SIGNÁLU.

V některých tranzistorových přijímačích je pro úsporu použito zapojení reproduktoru přímo do obvodu kolektoru zesilovače ve třídě A. Přitom všichni víme, že zde je zapotřebí použít zátěž (sluchátka, reproduktor) o vyšší impedanci, jinak je tranzistor zatěžován zbytečně velkým proudem, což má za následek jeho ohřev a samozřejmě i větší spotřebu ze zdroje. Jednou z možností je třeba zapojit do obvodu kolektoru do série s reproduktorem odpor, například 220 ohmů. Jenže – a v tom je ten háček, tím se nám zeslabí také potřebný nf signál a reproduktor hraje mnohem slaběji. Ovšem my kutilové víme, že střídavý proud snadno prochází kondenzátorem, takže pro požadovaný  nf signál vytvoříme jakési přemostění (by-pass) a takto se nám dostane bez zeslabení snadno a jednoduše do reproduktoru.