SIGNALIZACE ČTYŘ STAVŮ

PO DVOU VODIČÍCH

Obvodem na obrázku je možné signalizovat čtyři různé stavy, přičemž se používají pouze dva vodiče. Jak tento obvod pracuje – napájí se stejnosměrným proudem (třeba i z baterií), a je-li v bodu L napětí –6V a v bodu E 0V,  svítí žárovka Ž1, protože Zenerova dioda 6V/1A je zapojena v propustném směru. Žárovka Ž2 nesvítí. Je-li v bodu L 0V nesvítí ani Ž1 ani Ž2. Je-li na L +6N, svítí žárovka Ž2, protože bází tranzistoru n-p-n protéká velmi malý proud, daný odporem žárovky Ž1. Je-li na L +12V, žárovka Ž1 svítí, neboť na ní je +6V (Zenerovo napětí diody D1) a svítí i žárovka Ž2, protože na ní je napětí Zenerovy diody přes přechod báze – emitor tranzistoru.

Obě žárovky jsou na napětí 6V a podle jejich proudu zvolíme ztrátu Zenerovy diody a tranzistoru.

Practical Electronics 5/1975