SIGNÁLNÍ GENERÁTOR

Každý, kdo alespoň trochu přičichl k vysokofrekvenční technice, například k přijímačům a podobně, měl potřebu nějakého přístroje, který by vyráběl vysokofrekvenční kmity s definovaným kmitočtem, aby si mohl nastavit laděné obvody, ať již ve vstupu přijímače, tak i (například u superhetu) všechny ostatní. V elektronkových dobách byl tento přístroj nazýván „signální generátor“, zůstaňme tedy u tohoto označení. Je to v podstatě jednoduchý oscilátor s přepínanou indukčností pro jednotlivé rozsahy, jaký je třeba základem skoro každého vysílače.

Vysokofrekvenční oscilátor, nazývá se také VFO (variable frequency oscillator), tedy oscilátor s proměnným kmitočtem, je přeladitelný jednak skokově přepínáním cívky, tak i plynule ladicím kondenzátorem. Popsaný typ byl určen pro práci na krátkých vlnách, v kmitočtovém pásmu od 5,2 MHz do 15 MHz, aby jeho signál byl zachytitelný na jakémkoli běžném krátkovlnném rozhlasovém přijímači, a takto se alespoň zhruba, dala ocejchovat stupnice. Generování signálu se zapíná tlačítkem S1, v pokusném ověřovacím vzorku bylo použito zvonkové tlačítko, ale je zde možno použít třeba i páčkový nebo jiný vypínač, ba dokonce i klasický telegrafní klíč, jaký používají radioamatéři.

Generátor se dá v tomto stavu použít i jako improvizovaný telegrafní vysílač (nedoporučuji, takto narazíte na zákony a předpisy), pokud na výstup připojíte anténu o délce ¼ pracovní vlnové délky. Jinou, z mnoha jeho aplikací je například pro ladění antén (napájení můstku), a podobně. Ale to již přeskakuji, raději se podíváme na jeho konstrukci.

Vinutí cívky: 60 závitů smaltovaným nebo lakovaným vodičem vodičem průměru 0,5 mm na PVC trubce s průměrem 1 cm až 2 cm.

Odbočka

Rozsah MHz

Závitů od zemního konce

A

5,2 – 5,8

60

B

6,7 – 7,2

40

C

8,9 – 9,8

30

D

9,0 – 10,0

25

E

11,5 – 12,7

20

F

13,3 – 15,0

15

Ladicí kondenzátor je starší styroflexový duál (dvojitý kondenzátor) z kapesního tranzistoráku:

Jeho rozměry a zapojení je na dalším obrázku:

Propojení cívky s přepínačem a ladicího kondenzátoru:

 

Zpracováno podle http://streampowers.blogspot.cz/