SIGNÁLNÍ GENERÁTOR PRO KV

Na obrázku je uvedeno schema jednoduchého generátoru signálů pokrývajícího oblast kmitočtů od 1 do 30 MHz. Námětem k jeho stavbě byl  článek (1) o nastavování KV antén, ve spolupráci s běžným odporovým měřicím můstkem.

Základem tohoto generátoru je jednoduchý oscilátor s kapacitní zpětnou vazbou. Rozsah pracovních kmitočtů je pro usnadnění ladění rozdělen do dvou dílčích rozsahů – od 1 do 9 MHz a od 9 do 30 MHz, k přepínání rozsahů slouží dvoupolohový třípólový přepínač, ve vzorku jsem použil tlačítkový přepínač typu ISOSTAT s aretací – v klidové poloze je zapojen rozsah 1 – 9 MHz, po stisknutí rozsah 9 – 30 MHz.. Velký rozsah přeladění v každém dílčím rozsahu předpokládá použití ladicího převodu s co možná největším poměrem, jinak je velmi obtížné nastavit požadovaný kmitočet.

Tranzistory lze použít libovolné křemíkové, třeba i z řady KC, které mají dostatečně vysoký mezní kmitočet. Na stole se mi právě povalovaly tranzistory bez označení, z mezifrekvence nějakého TV přijímače – asi typu KF173 nebo něco podobného, použil jsem tedy ve vzorku s úspěchem tyto. Ladicí kondenzátor jsem použil z kapesního tranzistorového přijímače s rozsahem středních vln, s třecím převodem na původní ladicí kotouček se stupnicí. Cívky jsem navinul na kostřičky ze starého elektronkového přístroje o průměru 8 mm, s ladicím jádrem.

Cívka L1 pro rozsah 1 až 9 MHz má 60 závitů vodičem o průměru 0,8 mm, odbočka je v polovině (na třicátém závitu), vazební cívka L2 je navinuta přes střed cívky L1, a má šest závitů stejného vodiče.

Cívka L3 pro rozsah 9 až 30 MHz má 12 závitů, opět stejný vodič, s odbočkou uprostřed, a vazební cívka L4 má dva závity, stejného provedení, jako L2.

Generátor je napájen napětím 6 až 9 V, buď z vestavěné baterie, nebo z vnějšího zdroje.

Pro ocejchování stupnice, pokud nemáme vhodné přístroje, doporučuji navštívit vybavenějšího kolegu, který má k dispozici vhodný přijímač, nebo dokonce (ó ten luxus!) digitální měřič kmitočtu – čítač.

Původní článek obsahuje popisy ještě dvou dalších generátorů, pro rozsahy 138 až 150 MHz a 400 až 450 MHz, a také měřicí můstek. Jelikož tento je určen pro použití na VKV, jsou v něm použity součástky určené pro povrchovou montáž.

Literatura:

(1) G. Grubeck, J. Jirman – Antennen Abgleich, Funkamateur 1/1998, strana 102 až 106.