Jednoduchý signální generátor

 

Pro slaďování přijímačů je velmi užitečné mít alespoň některé základní přístroje, svého času býval velmi populární šumový generátor, který se používá na VKV ještě dnes. Je to tak jednoduchý přístroj, že je těžko si představit něco jednoduššího, viz obrázek 1, základem je obvod se zenerovou diodou, u které při průtoku proudu vzniká rovnoměrné spektrum šumu, sahající (dle použitého typu) někdy až do rozsahu VKV.

 

Obr. 1 – princip šumového generátoru

 

Jeho stavba a popis použití jsou pěkně popsány v knize (1).

Pro naší potřebu si jej ale trochu vylepšíme tím, že pomocí laděného obvodu si z celého šumového spektra vybereme jen určitý kmitočet, jak je znázorněno na obrázku 2.

 

Obr. 2 – zapojení signálního generátoru

 

Cívky laděného obvodu:

L1 – 540 závitů vodičem o průměru 0,1 mm

L2 – 260 závitů vodičem o průměru 0,12 mm

L3 – 80 závitů vodičem o průměru 0,12 mm

L4 – 30 závitů vodičem o průměru 0,2 mm

L5 – 10 závitů vodičem o průměru 0,2 mm

 

Cívky L1 – L3 jsou navinuty nejlépe křížovým vinutím (z důvodu zmenšení kapacity mezi závity), v nouzi "divoce" mezi dvě čela, se šířkou vinutí 7 mm. Cívky L4 a L5 jsou vinuty v jedné vrstvě, těsně závit vedle závitu, vše na kostřičkách ze starých rozhlasových nebo TV přijímačů, o průměru 5 až 7 mm.

 

Potenciometr R1 slouží k nastavení úrovně výstupního signálu

 

Postup slaďování pomocí tohoto generátoru přinesu v dalším, samostatném článku.

 

Literatura:

(1)   A. Rambousek, Amatérská technika velmi krátkých vln, Naše vojsko 1961

(2) E. Kvítek, J. Slezák, M.Staněk, Vstupní obvody přijímačů, SNTL 1964