SENZOROVÉ TLAČÍTKO

Toto jednoduché zapojení se dvěma tranzistory představuje bezkontaktní spínač, ovládaný pouze dotykem prstu, kterým propojíme dvě kontaktní vodivé plošky (třeba na předním panelu přístroje). V zapojení jsou použity dva vzájemně propojené tranzistory, v tak zvaném Darlingtonově zapojení.

Princip zesilovače střídavého napětí v Darlingtonově zapojení.

V tomto zapojení se zesilovací činitel obou tranzistorů násobí, čímž se získá velmi vysoký proudový zisk. Dokonce i velmi malé základní proudy v rozsahu mikroampér jsou značně zesíleny. Jeho další výhodou je to, že má velmi vysokou vstupní impedanci.

Dvoupólový senzorový spínač

Tranzistory T1 a T2 byly použity typy s vysokým proudovým zesilovacím činitelem, v tomto případě BC546C. Písmeno C označuje vysoký zesilovací činitel. Jak jsem již uvedl, dochází zde k násobení proudového zesilovacího činitele obou tranzistorů, takže mají-li například zesílení 500, je výsledné zesílení 250 000! Takže abychom docílili dostatečně velkého proudu pro rozsvícení LEDky, například 10 mA, musíme na bázi tranzistoru T1 přivést proud:

sensorschalter1.gif

který bez problémů projde při propojení obou dotekových plošek prstem. Krása, již tak mrňavý proud 0,04 mikroampéru je dostatečný k tomu, aby se LED rozsvítila! Jako ochranné opatření proti zničení tranzistorů velkým proudem při propojení obou dotekových plošek něčím vodivým, třeba kouskem kovu, je do obvodu kolektoru tranzistoru T1 zapojen odpor R1, který omezí maximální proud na bezpečnou hodnotu.

Druhá verze senzorového tlačítka.

Opět je zde použito pro zvýšení citlivosti Darlingtonovo zapojení, ale zde nepropojujeme dvě plošky za účelem zvětšení proudu báze, ale pouze jednu plošku, která snímá střídavé napětí naindukované z okolí do lidského těla a přivádí jej přes kondenzátor M47 na vstup (bázi prvého tranzistoru). Zapojení pracuje současně jako usměrňovač.

Jako zátěž zesilovače zde slouží relé Re1, které při dotyku senzorové plošky sepne svými kontakty další obvody. Kondenzátor 100M paralelně k vinutí relé slouží k vyhlazení usměrněného pulzujícího napětí, dioda D1 (libovolná vf) chrání tranzistor před přepěťovými špičkami, které vznikají na indukčnosti relé při jeho spínání. Tranzistory se dají použít opět stejné jako v předešlém příkladu, relé bylo použito pro napětí 6V se spínacím proudem 15 až 20 mA.

Uvádění do chodu je velmi jednoduché, žádné zásahy zde nejsou zapotřebí, zapojení pokud je správně provedeno, pracuje od prvého okamžiku. Jediné, k čemu by mohlo dojít, je při použití jiného relé změna hodnoty odporu 33 ohmů, případně se dá i úplně vynechat – slouží pouze k omezení proudu Darlingtonova zapojení při použití relé s nízkým vnitřním odporem. Pokud je senzorová ploška (cca 1 x 1 cm cuprextitu atd) vzdálena od zbytku zapojení, je vhodné ji připojit pomocí kousku stíněného kablíku, nebo odřezku souosého kabelu. Pro napájení stačí devítivoltová destičková baterie, nebo síťový zdroj 9V / 0,25A.

Zdroje nápadů:

http://www.hobby-bastelecke.de/

http://www.radioshema.ru/